Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преговор на кинематика при въртеливо движение

Преговор на зависимостите и уменията за кинематика на въртеливо движение, включително как да избереш най-подходящата кинематична формула при въртене.

Формули

 1. ω=ω0+αt
 2. θ=θ0+ω0t+12αt2
 3. ω2=ω02+2α(θθ0)
 4. θθ0=12(ω0+ω)t
Където:
 • θ0 е началният ъгъл
 • θ е крайният ъгъл
 • t е
 • ω0 е началната ъглова скорост
 • ω е крайната ъглова скорост
 • α е ъгловото ускорение
Приемаме, че:
 • Ъгловото ускорение α е постоянно през времевия интервал.

Избиране на най-подходящата кинематична формула

За да избереш ротационната кинематична формула, която е подходяща за дадена задача, определи коя ротационна променлива не ти е дадена и не търсиш. Например можем да използваме формула 1, ω=ω0+αt, за да намерим променливата ω, ω0, α или t, ако знаем стойностите на другите три променливи.
Забележи, че във всяка кинематична формула липсва една от петте кинематични променливи.

Чести грешки и погрешни разбирания

Хората забравят, че всички ротационни кинематични променливи — θ0,θ,ωo,ω,α — са вектори и често имат отрицателни знаци. Липсващ отрицателен знак е честа причина за грешка. Например въртенето на колело се забавя, ако ъгловата му скорост е обратна на часовниковата стрелка (положителна посока) и ъгловото му ускорение е по часовниковата стрелка (отрицателна посока). Забавянето е възможно само ако ъгловата скорост и ускорение имат противоположни знаци.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за ротационната кинематика, виж видеото за ротационната кинематика.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражненията в този урок.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.