If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на кинематичните формули за въртеливо движение

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Вентилатор в началото се върти по часовниковата стрелка със скорост 9,0rads, но има ъглово ускорение от 3,0rads2 обратно на часовниковата стрелка и достига до ъглова скорост обратно на часовниковата стрелка от 27rads.
За колко време се е случила тази промяна на ъгловата скорост?
Отговори, като използваш координатна система, при която обратно на часовниковата стрелка е положителна посока.
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
s