If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на кинематичните формули за въртеливо движение

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Вентилатор в началото се върти по часовниковата стрелка със скорост 9, comma, 0, start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction, но има ъглово ускорение от 3, comma, 0, start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction обратно на часовниковата стрелка и достига до ъглова скорост обратно на часовниковата стрелка от 27, start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
За колко време се е случила тази промяна на ъгловата скорост?
Отговори, като използваш координатна система, при която обратно на часовниковата стрелка е положителна посока.
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start text, s, end text
Заседна ли?
Заседна ли?