If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисления на ъглов импулс на сила

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Витлото на лодка има инерчен момент 4, comma, 0, start text, k, g, end text, dot, start text, m, end text, squared. След като върху витлото е приложен постоянен въртящ момент по часовниковата стрелка за 12, start text, s, end text, ъгловата скорост на витлото се променя от 6, comma, 0, start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction по часовниковата стрелка на 18, start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction по часовниковата стрелка.
Какъв е бил въртящият момент, приложен към витлото?
Отговори като използваш координатна система, в която положителната посока е обратно на часовниковата стрелка.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, N, end text, dot, start text, m, end text
Заседна ли?
Заседна ли?