If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисления на ъглов импулс на тяло

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Топка, тежаща 0, comma, 10, start text, k, g, end text, е хвърлена със скорост v, equals, 2, comma, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction към пръчка, намираща се в покой, която може да се върти около единия си край около оста O. Топката удря пръчката при r, equals, 1, comma, 5, start text, m, end text от O, както е показано по-долу.
Какъв е моментът на импулса на топката около оста O, преди да удари пръчката?
Отговори, като използваш координатна система, в която положителната посока е обратно на часовниковата стрелка.
Закръгли отговора до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start fraction, start text, k, g, end text, dot, start text, m, end text, squared, divided by, start text, s, end text, end fraction
Заседна ли?
Заседна ли?