If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисления на ъглов импулс на тяло

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Топка, тежаща 0,10kg, е хвърлена със скорост v=2,0ms към пръчка, намираща се в покой, която може да се върти около единия си край около оста O. Топката удря пръчката при r=1,5m от O, както е показано по-долу.
Какъв е моментът на импулса на топката около оста O, преди да удари пръчката?
Отговори, като използваш координатна система, в която положителната посока е обратно на часовниковата стрелка.
Закръгли отговора до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
kgm2s
Заседна ли?
Заседна ли?