If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на въведение в ротационно (въртеливо) движение

Преговор на ключови термини, уравнения и умения за ротационно движение, включително разликата между ъглово и допирателно ускорение.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Ос на въртенеВъображаема или действителна ос, около която може да се върти едно тяло.
Средно ъглово ускорение (alpha)Мярка за това как се променя ъгловата скорост през времето. Ротационният аналог на линейното ускорение. Векторна величина, при която посока обратно на часовниковата стрелка е определена като положителна посока. Международни мерни единици start fraction, start text, р, а, д, и, а, н, и, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction.
Тангенциално ускорение (a, start subscript, t, end subscript)Линейно ускорение на въртящо се тяло, което е перпендикулярно на центростремителното (нормалното) му ускорение. Международни мерни единици start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction.

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
v, equals, omega, rv е линейна скорост, omega е ъглова скорост, а r е радиусЛинейната скорост е пропорционална на ъгловата скорост и радиуса.
alpha, equals, start fraction, delta, omega, divided by, delta, t, end fractionalpha е средно ъглово ускорение, delta, omega е промяната в ъгловата скорост, а delta, t е промяната във времетоСредното ъглово ускорение е промяната в ъгловата скорост делена на времето.
a, start subscript, t, end subscript, equals, alpha, ra, start subscript, t, end subscript е тангенциално ускорениеТангенциалното ускорение е пропорционално на ъгловото ускорение и радиуса.

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Хората понякога смесват ъгловото и тангенциалното (или линейно) ускорение. Ъгловото ускорение е промяната в ъгловата скорост делено на времето, а тангенциалното ускорение е промяната в линейната скорост делена на времето.
  2. Хората понякога забравят, че ъгловото ускорение не се променя с радиуса, но тангенциалното ускорение се променя. Например за въртящо се колело, което ускорява, точка на външната повърхност покрива повече разстояние за същото количество време като точка, която е по-близо до центъра. Тя има много по-голямо тангенциално ускорение от частта, която е по-близо до оста на въртене. Но ъгловото ускорение на всяка част на колелото е една и съща, понеже цялото тяло се движи като твърдо тяло през един и същи ъгъл за еднакво количество време.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за ъгловите величини, виж видеата ни променливи на ъгловото движение и свързване на променливите за ъгловото и нормалното движение
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражненията в този урок.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.