Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преговор на ротационна кинетична енергия

Преговор на ключови термини, уравнения и умения, свързани с ротационната кинетична енергия, включително разликата между ротационната и транслационната кинетична енергия.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Ротационна кинетична енергия (K)Кинетична енергия поради ротационното движение. Скаларна величина с международни мерни единици джаули (J).

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
K=12Iω2K е ротационната кинетична енергия, I е инерчния момент, а ω е ъгловата скоростРотационната кинетична енергия е правопропорционална на инерчния момент и на квадрата на големината на ъгловата скорост.

Чести грешки и погрешни разбирания

Понякога хората забравят, че телата могат да имат и ротационна кинетична енергия, и транслационна (линейна) кинетична енергия. Например топка, която е пусната, има само транслационна кинетична енергия. Но топка, която се търкаля надолу по рампа, се върти, докато се движи надолу. Топката има ротационна кинетична енергия от въртенето около оста си и транслационна кинетична енергия от транслационното (постъпателно) движение.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения по тази тема, виж видеото ни за ротационна кинетична енергия.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за сравняване на ротационна кинетична енергия за различни тела.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.