If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Свободно падане в две измерения: вектори и сравняване на множество траектории

Задача

Играчки коли 1, 2 и 3 са пуснати хоризонтално по траекториите, показани долу. Коли 1 и 2 са пуснати от скала, висока 15m, а кола 3 е пусната от скала, висока 30m. Можем да пренебрегнем въздушното съпротивление.
Две от рисунките на сиви скали са изравнени по вертикалата една с друга с върхове от лявата страна на екрана. В горния десен ъгъл на картинката има две пресичащи се сиви стрелки. Сочещата нагоре стрелка е отбелязана с y+, а сочещата надясно с x+.
Върху горната скала има две коли. Едната от тях е синя и е с номер 1. Другата кола е оранжево-червена и е с номер 2. Тъмносива срелка сочи надолу от върха на скалата и е с надпис 15 m. Червена стрелка, извита като дъга надолу, сочи от върха на скалата към подножието ѝ отдясно. По-дълга синя стрелка, извита като дъга, също сочи надолу и надясно. Под скалата има две стрелки, които сочат надясно, със син и с червен цвят. Червената стрелка е с надпис x2 = 10 m, а синята стрелка е с надпис x1 = 20 m.
Върху ниската скала има зелена кола с номер 3. Тъмносива стрелка сочи вертикално от върха на тази скала до подножието ѝ и е с надпис 30 m. Зелена стрелка с извивка надолу сочи от върха на скалата до подножието ѝ отдясно. На земята има зелена стрелка, която сочи надясно и има надпис x3 = 10 m.
Подреди колите според времето, което са прекарали във въздуха.
Избери един отговор: