If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на хоризонтално хвърлени тела

Преговори ключови концепции, уравнения и умения за анализиране на хоризонтално хвърлени тела, включително как да решаваш задачи с движение в две измерения, като използваш кинематичните формули.

Основни понятия

ТерминЗначение
ОбхватМаксималното хоризонтално разстояние, което изминава едно свободно падащо тяло.

Формули

Нямаме нови формули, ура! Уравненията са същите кинематични формули, както в едно измерение, но сега имаме по една група променливи и формули за всяко измерение.

Опростяване на хоризонталните уравнения

В хоризонтална посока ax е винаги нула, понеже гравитацията не действа в тази посока. Следователно кинематичните формули с членове ax се опростяват до:
x=x0+vxtvx=vx0

Как да решаваме задачи за движение в две измерения

  1. Записваме известните и неизвестните променливи. Забележка: единствената обща променлива между движенията е времето t.
  2. Разделяме движението на хоризонтални и вертикални компоненти, успоредни на осите x и y. Движението във всяко измерение е независимо от другото.
  3. Намиране на неизвестните в двете отделни движения - едно хоризонтално и едно вертикално. Правим това като използваме същата процедура както при едноизмерното движение.

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Някои ученици забравят, че движенията в посока x и y са независими. Случващото се в посока х не влияе в посока у и обратно.
  2. Увери се, че дефинираш координатните оси и внимавай със знака на константата за ускорението g. Ако посоката нагоре е положителна и една топка пада надолу към Земята, ay е 9,8ms2, понеже ускорението е в отрицателна посока.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения виж видеото ни за хоризонтално хвърлени тела.
За да провериш наученото и да усъвършенстваш тези знания, виж упражнението за решаване на кинематични уравнения за хоризонтално хвърлени тела.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.