If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на хоризонтално хвърлени тела

Преговори ключови концепции, уравнения и умения за анализиране на хоризонтално хвърлени тела, включително как да решаваш задачи с движение в две измерения, като използваш кинематичните формули.

Основни понятия

ТерминЗначение
ОбхватМаксималното хоризонтално разстояние, което изминава едно свободно падащо тяло.

Формули

Нямаме нови формули, ура! Уравненията са същите кинематични формули, както в едно измерение, но сега имаме по една група променливи и формули за всяко измерение.

Опростяване на хоризонталните уравнения

В хоризонтална посока a, start subscript, x, end subscript е винаги нула, понеже гравитацията не действа в тази посока. Следователно кинематичните формули с членове a, start subscript, x, end subscript се опростяват до:
x=x0+vxtvx=vx0\begin{aligned}x &= x_0 + v_xt \\\\ v_x &=v_{x0}\end{aligned}

Как да решаваме задачи за движение в две измерения

  1. Записваме известните и неизвестните променливи. Забележка: единствената обща променлива между движенията е времето t.
  2. Разделяме движението на хоризонтални и вертикални компоненти, успоредни на осите x и y. Движението във всяко измерение е независимо от другото.
  3. Намиране на неизвестните в двете отделни движения - едно хоризонтално и едно вертикално. Правим това като използваме същата процедура както при едноизмерното движение.

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Някои ученици забравят, че движенията в посока x и y са независими. Случващото се в посока х не влияе в посока у и обратно.
  2. Увери се, че дефинираш координатните оси и внимавай със знака на константата за ускорението g. Ако посоката нагоре е положителна и една топка пада надолу към Земята, a, start subscript, y, end subscript е minus, 9, comma, 8, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction, понеже ускорението е в отрицателна посока.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения виж видеото ни за хоризонтално хвърлени тела.
За да провериш наученото и да усъвършенстваш тези знания, виж упражнението за решаване на кинематични уравнения за хоризонтално хвърлени тела.