If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на кинематични уравнения за хоризонтално хвърлени тела

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Вулкан изригва и голям къс гореща магма е изстрелян хоризонтално с бързина от 208ms от височина 94m. Можем да игнорираме въздушното съпротивление.
В лявата страна изригва вулкан. Сива стрелка преминава хоризонтално от червена точка близо до върха на вулкана и се изкривява надолу до земята вдясно.
Две сиви стрелки се пресичат към горната лява част на изображението. Едната сочи нагоре и е отбелязана с "+у". Другата сочи надясно и е отбелязана с "+х".
Какво е хоризонталното преместване на магмата от изстрелването до когато достигне земята?
Закръгли отговора си до три значими цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
m
Заседна ли?
Заседна ли?