If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на кинематични уравнения за хоризонтално хвърлени тела

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Вулкан изригва и голям къс гореща магма е изстрелян хоризонтално с бързина от 208, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction от височина 94, start text, m, end text. Можем да игнорираме въздушното съпротивление.
В лявата страна изригва вулкан. Сива стрелка преминава хоризонтално от червена точка близо до върха на вулкана и се изкривява надолу до земята вдясно.
Две сиви стрелки се пресичат към горната лява част на изображението. Едната сочи нагоре и е отбелязана с "+у". Другата сочи надясно и е отбелязана с "+х".
Какво е хоризонталното преместване на магмата от изстрелването до когато достигне земята?
Закръгли отговора си до три значими цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Заседна ли?
Заседна ли?