If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на траекториите на хвърлени тела

Задача

Тимъти ритнал топка на равна повърхност под 45 и 30 с еднаква обща скорост, както е показано по-долу.
В долната част има хоризонтална черна права. Над правата има две сиви топки от всяка страна на правата. На всяка топка има стрелка, която сочи нагоре и надясно. Ъгълът от черната хоризонтална права до всяка топка е показан от пунктирана дъга. Дъгата на лявата топка е отбелязана със 45 градуса, а на тази в дясната страна е отбелязана с 30 градуса.
При кой ъгъл на ритане топката достига най-голяма максимална височина?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?