If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на теоремата за работа за изменение на скоростта на едно тяло

Преговор на ключови концепции, уравнения и умения във връзка с работата за изменение на скоростта на едно тял.  Разбери как теоремата за работата за изменение на скоростта на едно тял се прилага само към сумарната работа, а не към работата, извършена от отделен източник.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Сумарна работа (Wnet)Работата, извършена от сумарната сила върху едно тяло. Международни мерни единице Джаули (J) или Nm
Теорема работа-енергияСумарната работа върху дадено тяло е равна на промяната в кинетичната енергия на тялото. Също се нарича принцип енергия-работа.

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
Wсумарна=KK0=ΔKWсумарна е сумарната работа, K е крайната кинетична енергия, K0 е началната кинетична енергия, а ΔK е промяната на кинетичната енергияСумарната работа върху едно тяло е равна на крайната кинетична енергия на тялото минус началната му кинетична енергия.

Чести грешки и погрешни разбирания

Понякога хората забравят, че теоремата работа-енергия се използва само за сумарната работа, а не върху работата, извършена от единична сила. Теоремата работа-енергия твърди, че сумарната работа, извършена от силите върху едно тяло, е равна на промяната на кинетичната му енергия.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за теоремата енергия-работа, виж видеото ни работа и принцип енергия-работа.
За да провериш знанията си и да усъвършенстваш тези концепции, виж изчисляване на промяната на кинетичната енергия от сила и скорост и маса от графики на сила и позиция.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.