If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на просто хармонично движение в системи пружина-маса

Преговор на ключови термини, уравнения и умения, свързани с просто хармонично трептене на системи пружина-маса, включително сравняване на вертикални и хоризонтални пружини. 

Формули

УравнениеРазбор на символиЗначение в думи
T, start subscript, s, end subscript, equals, 2, pi, square root of, start fraction, m, divided by, k, end fraction, end square rootT, start subscript, s, end subscript е периодът на пружината, m е масата, а k е коефициентът на еластичност на пружината.Периодът на системата пружина-маса е пропорционален на корен квадратен от масата и обратно пропорционален на корен квадратен от коефициента на еластичност на пружината.

Как да анализираме вертикални и хоризонтални системи пружина-маса

И вертикалните, и хоризонталните системи пружина-маса без триене трептят идентично около точка на равновесие, ако масите и пружините им са еднакви.
Но за вертикални пружини трябва да помним, че гравитацията разтяга или притиска пружината отвъд естествената ѝ дължина до позицията на равновесие. След като намерим тази променена позиция, можем да я приемем за y, equals, 0 и да разглеждаме вертикалната пружина като хоризонтална. Фигура 1 по-долу показва позицията на покой на вертикална пружина и позицията на равновесие на система пружина-маса, след като се е разтеглила на разстояние d.
Фигура 1. В лявата страна на изображението е позицията на покой на пружината, а вдясно е преместената позиция на покой на пружината, когато е прикрепена масата. Вертикална система пружина-маса трепти около тази позиция на равновесие y, equals, 0.
Можем да използваме диаграма на силите, за да анализираме вертикалното движение на система пружина-маса. Ще представим силите върху тялото на фигура 1 по следния начин:
Фигура 2. Силите върху системата пружина-маса от фигура 1.
После можем да използваме втория закон на Нютон, за да запишем уравнение за сумарната сила върху тялото:
ΣF=ma=FsFg=kdmg\begin{aligned}\Sigma F &= ma \\ \\ &=F_s - F_g \\ \\ &= kd - mg \end{aligned}
Блокът на фигура 1 не ускорява, така че уравнението ни се опростява до:
k, d, minus, m, g, equals, 0

Чести грешки и погрешни разбирания

Понякога хората мислят, че периодът на осцилатор пружина-маса зависи от амплитудата. Увеличаването на амплитудата означава, че масата изминава повече разстояние за един цикъл. Но увеличаването на амплитудата също увеличава еластичната сила. Увеличението в силата пропорционално увеличава ускорението на масата, така че масата изминава по-голямо разстояние за същото количество време. Следователно увеличаването на амплитудата няма сумарен ефект върху периода на трептене.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за системи пружина-тяло виж видеото за зависимост на периода за маса на пружина.
За да провериш наученото от теб и да задълбочиш придобитите знания, виж нашите упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.