Основно съдържание

AP®︎ Физика 2

Започни
Плътност и налягане

В тези видеа и статии ще научиш дефинициите за плътност и относителна плътност. Също така, ще научиш дефиницията за налягане, как е свързано то със сила и площ и как да определяш налягането във флуид. Разликата между абсолютно и манометрично налягане също ще бъде обсъдена.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.