If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Геометрична оптика

За този урок

Светлинните вълни могат да бъдат огъвани и отразявани, за да образуват нови и понякога променени образи. Разбирането как могат да се манипулират светлинните лъчи ни позволява да създаваме по-добри контактни лещи, оптични кабели и мощни телескопи.
В тези видеа и статии ще научиш как се определя ъгълът на отразената светлина и дефиницията за огледално и дифузно отражение. Ще научиш също как да използваш закона на Снелиус, за да определяш ъгъла на пречупен светлинен лъч. Примерни задачи, свързани с пречупването на светлинните лъчи, ще бъдат решени. Ще бъдат обсъдени и темите за пълно вътрешно отражение, граничен ъгъл и дисперсия.
В тези видеа и статии ще научиш как плоските и кривите/параболични огледала създават образи. Ще бъдат обсъдени дефинициите на действителни и недействителни образи. Ще научиш също как да използваш уравнението за огледало, за да определяш разстоянието на образа, увеличението, височината на образа и височината на обекта, когато работиш с криви огледала. Ще обсъдим практиката за положително и отрицателно разстояние на образа, разстояние на обекта и фокусно разстояние.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.