If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Магнитни сили, магнитни полета и закон на Фарадей

За този урок

Магнитните сили са много полезни. Магнитното поле на Земята ни пази от вредната слънчева радиация, магнитните полета позволяват на медицината да диагностицира заболявания чрез ЯМР, магнитни полета са и основен компонент при създаването на електричество в повечето електрически централи. В тази тема ще научиш за силите, полетата и законите, които правят възможни тези и много други приложения.
В тези видеа и статии ще научиш как големината на магнитната сила зависи от заряда, скоростта и магнитното поле. Ще научиш също как да използваш правилото на дясната ръка, за да определяш посоката на магнитната сила. И накрая ще обясним как се определя магнитната сила на проводник, по който тече ток.
В тези видеа и статии ще научиш как магнитното поле, създадено от дълъг прав проводник, зависи от тока и разстоянието до проводника. Ще научиш също как да използваш правилото за дясната ръка, за да определяш посоката на магнитното поле. Ще бъде обсъдена магнитната сила между два проводника, по които тече ток, както и индуцирания ток в проводник, движещ се през магнитно поле.
От тези видеоклипове и статии ще научиш как електродвигателите използват магнитна сила, която предизвиква въртящ момент и задвижва бобина. Ще научиш също как колекторите променят посоката на електричния ток, което позволява на двигателя да продължи да се върти.
В тези видеа и статии ще научиш как магнитният поток зависи от силата, площта и ъгъла на магнитното поле. Ще научиш също как законът на Фарадей гласи, че променлив магнитен поток индуцира ток. Ще покажем как чрез закона на Ленц можеш да намериш посоката на индуцирания ток. Също, ще бъдат решени и примерни задачи , за да се покаже как се прилагат законът на Фарадей и законът на Ленц.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.