Основно съдържание

Раздел: Магнитни сили, магнитни полета и закон на Фарадей

За този урок

Магнитните сили са много полезни. Магнитното поле на Земята ни пази от вредната слънчева радиация, магнитните полета позволяват на медицината да диагностицира заболявания чрез ЯМР, магнитни полета са и основен компонент при създаването на електричество в повечето електрически централи. В тази тема ще научиш за силите, полетата и законите, които правят възможни тези и много други приложения.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.