If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Термодинамика

За този урок

Топлината може да бъде полезна, но може да бъде и досадна. Разбирането на топлината и потока на топлина ни позволява да създаваме охладителни системи, които да предпазват компютрите ни от прегряване, да конструираме по-добри двигатели и да строим пътни възли по магистралите, които не се пропукват.
В тези видеа и статии ще научиш за температурните скали на Целзий и Келвин. Ще дадем дефиниция за мол от определено вещество. Също, ще научиш как законът за идеален газ свързва налягането, обема и температурата на газ. Накрая ще научиш как разпределението на Максуел-Болцман извежда вероятността да намериш молекула на газ, движеща се с дадена скорост.
В тези видеа и статии ще научиш дефинициите за специфичен топлинен капацитет и латентна топлина и как да ги използваш за решаване на задачи. Ще научиш също така за трите начина за пренос на топлина – провеждане на топлина, конвекция и излъчване. Накрая ще ще научим как степента на провеждане на топлина при даден обект зависи от дебелината му, коефициента на топлопроводимост на материала, площта и разликата в температурите.
В тези видеа и статии ще научиш как първият закон на термодинамиката свързва вътрешната енергия на газ, топлината, която газът поглъща, и работата, извършена върху газа. Ще говорим за PV диаграми, както и за четирите основни термодинамични процеса: изобарен, изохорен, изотермен и адиабатен. Ще научиш също така как вторият закон на термодинамиката свързва промяната в ентропията с многочислеността на микросъстоянията и топлината, която се поглъща от макроскопична система. Също така ще обясним коефициента на полезно действие на топлинен двигател.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.