Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Структура на нервната система

В това видео разглеждаме организацията на нервната система и нейното подразделяне на централна нервна система и периферна нервна система. Създадено от Матю Бари Йенсен.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще разгледаме строежа на нервната система. Нервната система е разделена на две големи структурни части. Първата се нарича централна нервна система. Втората – периферна нервна система. Централна и периферна нервна система – всяка от тези части от своя страна е разделена на две основни части. Централната нервна система е съставена от главен мозък, който е в черепа. Ще го оцветя в пурпурно. Другата част е гръбначният мозък, който е в гръбначния стълб. Ще го оцветя в синьо. Гръбначният мозък е дълга структура, подобна на въже, която преминава през гръбначния стълб. Главният мозък също се разделя на няколко части. Ще спомена само най-основните от тях, тъй като това е въведение в темата. Тук виждаме лявата страна на главния мозък. Тази част отгоре, която е оцветена в различни цветове, е крайният мозък. Крайният мозък е най-голямата част от главния мозък и стои най-отгоре. Ако го погледнем отгоре – ще видим нещо като тази рисунка, не можем да видим частите, които са отдолу. Виждаме само крайния мозък. Забелязваме, че е разделен на лява и дясна половина. Наричаме тези половини на крайния мозък полукълба. Крайномозъчни полукълба. Имаме ляво и дясно крайномозъчно полукълбо. На тази рисунка тук виждаме средната част на главния мозък – срязали сме мозъка ето така и сме разделили лявото и дясното полукълбо. Тук виждаме лявото полукълбо, но от тази посока. Тази част отгоре е едното крайномозъчно полукълбо, а частта отдолу, която е по-малка, може да се раздели на две части. Ще оградя тази част ето така. Тази част се свързва с гръбначния мозък надолу. Тази част се нарича мозъчен ствол. Ще го напиша – мозъчен ствол, той е част от връзката между крайния мозък и гръбначния мозък, който на тази схема не се вижда. Мозъчният ствол се разделя на три по-малки части. Най-горната част от мозъчния ствол, която се свързва с крайния мозък, се нарича среден мозък. А средната част, под средния мозък, се нарича мост. Под моста, частта, която се свързва с гръбначния мозък, се нарича продълговат мозък. Накрая, но не на последно място, имаме тази голяма част, разположена отзад. Тя е зад мозъчния ствол и е свързана с него. Това е малкият мозък. Малък мозък. Понякога мозъчните структури се наричат с имената на структурите, от които са произлезли през ембрионалното развитие. Тук имаме схема на човешки ембрион, чийто мозък се развива. Това е много важна част от мозъка, наречена преден мозък или с по-дългото име прозенцефалон. Частта зад него се нарича среден мозък, но има и по-дълго име, което е мезенцефалон. Частта зад средния мозък се нарича заден мозък или ромбенцефалон. От предния мозък ще се развие крайният мозък. От средния мозък – средният мозък, тази най-горна част от мозъчния ствол. А от задния мозък ще се развият останалите части – мостът, продълговатият мозък и малкият мозък. Ако чуеш, хората да наричат мозъчните структури с тези имена, вече знаеш откъде произлизат. Те идват от развитието на нервната система. Тук имаме рисунка на гръбначния мозък. Той е дълга цилиндрична структура, която преминава през гръбначния стълб. Има различни структури, които излизат от гръбначния мозък, ще говорим и за тях. Това бяха частите на централната нервна система, а всичко, което не е част от централната нервна система, наричаме периферна нервна система. Централната нервна система се нарича така, защото е разположена в центъра на тялото, докато периферната нервна система се нарича периферна, защото достига до всички останали части на тялото. Периферната нервна система се състои от два вида структури. Първият вид се нарича нерви. Ще подчертая този нерв тук. Нервите са дълги структури, които приличат на нишки и се разпростират навсякъде в тялото. Нервите носят аксони на неврони. Втората основна структура от периферната нервна система се нарича ганглий. Ганглий е единственото число, а ганглии е множественото. Ганглиите са струпвания от тела на неврони, които са закачени за нервите. Ще нарисувам това малко по-различно върху тази рисунка на гръбначния мозък, която показва, излизащите нерви. Тук имаме едно от тези струпвания, един ганглий, който се състои от телата на неврони от периферната нервна система, а техните аксони са част от тези нерви, които внасят информация в централната нервна система от периферията. Те ще носят информация от периферията. Ако носят информация от периферията към централната нервна система, ги наричаме аферентни. Аферентните неврони внасят информация в централната нервна система. Други неврони имат аксони, които носят информация в противоположната посока. Те изнасят информация от централната нервна система към периферията. Невроните, чиито аксони изнасят информация от централната нервна система, се наричат еферентни неврони. Еферентни неврони. Има много нерви, които достигат до различни части от тялото. Можем да ги класифицираме по няколко различни начина. Обикновено ги разделяме на черепномозъчни нерви, които са нерви, излизащи от черепа – тези нерви излизат от мозъка и преминават през черепа от централната нервна система към периферията. Периферните нерви могат да са и гръбначномозъчни. Те излизат от гръбначния мозък и преминават през гръбначния стълб, от централната нервна система към периферията. Ще нарисувам само няколко от тях, но всъщност те са много повече. Те са комбинирани от двете страни на тялото. Имаме 12 чифта черепномозъчни нерви и 31 чифта гръбначномозъчни нерви. Ако се върнем към рисунките на гръбначния мозък, виждаме, че гръбначномозъчните нерви образуват тези две части, наречени коренчета. Това е предното коренче, а това е задното коренче. На тази рисунка виждаме гръбначния мозък отзад. Това е задното коренче, което има ганглий, в него има аферентни неврони, които носят информация към централната нервна система, тя преминава през задните коренчета. Докато еферентните неврони, които изнасят информация от централната нервна система, са включени в предните коренчета. Двата вида аксони се събират в гръбначномозъчните нерви, така че можем да имаме смесени нерви, в тях обикновено има и аферентни, и еферентни аксони. Всички тези нерви пътуват от проксималната си начална точка, проксимален означава близо до центъра на тялото, към дисталните краища. Терминът дистален означава надалеч от центъра на тялото, прилича на думата дистанциран. Всички нерви се разклоняват многократно, те се разклоняват и разклоняват отново и отново на все по-тънки разклонения, тъй като изминават дълъг път и трябва да се разпрострат навсякъде в тялото. Проксималните части на нервите са големи и можем да ги видим с невъоръжено око. Но щом стигнем до дисталните нерви, след като са се разклонили няколко пъти, те стават микроскопични. Те са малки микроскопични нерви, които достигат навсякъде в тялото и свързват цялото тяло с централната нервна система. Това е вярно за почти всички черепномозъчни и гръбначномозъчни нерви. О, почти забравих, имаме и тази рисунка, на която виждаме черепномозъчните нерви. Това е рисунка, на която виждаме долната част на мозъка. Всички тези неща, които излизат от мозъка, са черепномозъчни нерви. Те ще минат през черепа към периферията на тялото. Няма да ги рисувам тук. Но тези черепномозъчни нерви ще минат през черепа. Това беше кратък преглед на структурата на нервната система. Има още много какво да се каже по темата, разбира се. Но в това видео исках да направя само въведение. Ще дам повече подробности в следващи клипове.