If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Прокариотни и еукариотни клетки

Еукариотните клетки съдържат мембранно-ограничени органели (например ядро и митохондрии), докато прокариотните клетки не притежават такива органели. ДНК в еукариотните клетки се намира в ядрото, а ДНК в прокариотните клетки се намира в цитоплазмата. Еукариотните клетки по принцип са по-големи и по-сложни от прокариотните. Еукариотните организми включват животни, растения, гъби и чехълчета. Прокариотните организми включват бактерии и археи.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато искаме да направим най-обща категоризация на живите организми, можем да ги разделим на еукариоти и прокариоти. Най-голямата разлика между прокариотите и еукариотите са структурите, ограничени с мембрана, които еукариотите имат, а прокариотите – не. Най-видимата разлика е наличието на ядро, ограничено с мембрана. В еукариотната клетка генетичната информация се намира вътре в ядрото, което е ограничено с мембрана. Ето го тук – това е ядрото. Твоята генетична информация се намира в него, тук е твоето ДНК. В прокариотна клетка ДНК-то ти би изглеждало така. Може да е в единия край на клетката. Наричаме това нуклеоид, но той не е ограничен с мембрана като ядрото. Момент да го напиша... Няма ограничено с мембрана ядро. Няма ядро, ограничено с мембрана. Това не е единствената разлика между прокариотите и еукариотите. Това просто е най-ясно забележимата разлика. Всъщност в думата "еукариот" частта "-кариот" идва от гръцката дума за "костилка" или "ядка". Нека да го напиша... Това значи "костилка" или "ядка". "Прокариот" значи "преди ядката или костилката". Може да разглеждаме като ядки или костилки тези структури, ограничени с мембрана, особено ядрото, което виждаш тук. Но това не е всичко. Еукариотите имат и други структури, ограничени с мембрана, които прокариотите нямат. Можеш да видиш митохондрии в еукариотна клетка, растителна или животинска, но няма да ги намериш в прокариотна клетка. Има и други видове структури, ограничени с мембрана. Ще видиш например апарат на Голджи. Ето това е микроскопска снимка на еукариотна клетка. А ето това тук е апаратът на Голджи, който помага в синтеза на белтъци. Това е микроскопска снимка на митохондрия, а това – на ядро. Това е ядрената мембрана. А това е генетичната информация, всичко това тук. Тя е под формата на хроматин (некомпресирани хромозоми). Тук е доста претъпкано, както сме го изобразили и на схемата. Така че това е ДНК под формата на хроматин, но в частта, която изглежда още по-плътна и тъмна на микроскопската снимка тук долу, виждаме ядърцето. Това е мястото, където се произвежда рибозомна РНК. Рибозомната РНК, която е част от рибозомите, които играят важна роля в процеса транслация или с прости думи – при синтеза на белтъци, базиран на информацията в информационната РНК. Ще говорим подробно за това в други видеа. Тези рибозоми тук са изградени от рибозомна РНК и белтъци. Ето къде се случва изграждането им – в ядърцето, по-плътната част на ядрото. Основната разлика между прокариотните и еукариотните клетки е, че в еукариотните има ядро, ограничено с мембрана, и други структури, ограничени с мембрана като митохондриите. Има теории, че митохондриите първо са били прокариотни организми, които са живели в симбиоза вътре в по-голяма еукариотна клетка. А другата разлика е, че при еукариотите ДНК е в множество нишки. Така, че ако решиш да изправиш молекулата на ДНК, ще получиш множество нишки. В прокариотната клетка ДНК е пръстеновидна. Може да се нагъва в разни посоки, но като цяло е пръстеновидна. Това са трите основни разлики: ядрена мембрана, други органели, ограничени с мембрана като митохондриите или апаратът на Голджи и също така многоверижната ДНК в еукариотите или пръстеновидната ДНК в прокариотите. Освен това еукариотните клетки обикновено са по-големи, за разлика от прокариотите, които са по-малки и прости. След като знаем основните разлики, да дадем примери за еукариоти. Еукариотни са повечето организми, с които имаме досег всеки ден или си мислим, че имаме досег всеки ден. В това число влизат всички многоклетъчни организми. Имам предвид животни, растения и гъби. Тук влизат и някои едноклетъчни. Това тук е чехълче. То е еукариот. Има ядро, оградено с мембрана, и други органели. Това тук са клетки от върха на корена на лук, те са растителни клетки. Можеш да ги видиш, защото са оцветени – това са ядрата на клетките. Това е хубава илюстрация, защото можеш да видиш клетки в различни стадии на митоза, което е много интересно. Животинските клетки и твоите собствени клетки също са еукариотни. Тогава кои са прокариотните клетки? Най-простият пример са бактериите. Ето това са бактерии, които са прокариотни организми. А по-дребните неща, или онези, за които се говори по-рядко, са археите. Първо хората мислели, че археите са бактерии, които просто живеят в екстремни условия. Но сега се знае, че те са различно царство – царство археи. Когато говорим за надцарства или империи, модерното схващане е, че бактериите са един клон, а археите – друг. Археите са тук. Еукариотите също са отделен клон – ще ги направя тук отдясно. При еукариотите има всички неща, за които вече говорихме тук влизат растенията и животните, гъбите и едноклетъчните, и други подобни. Така че погледнато най-общо, можем да смятаме археите и бактериите за прокариоти, а това, разбира се, са еукариотите. Надявам се, че това обяснява нещата добре.