If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Екосистемни услуги

Описване и количествено определяне на ползите, които здравите екосистеми предоставят на хората. Видео от Калифорнийската академия на науките. Създадено от Калифорнийска академия на науките.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Говорим защо биоразнообразието е важно, конретно за хората под формата му на екосистемни услуги. Знаейки, че до средата на века ще загубим около 20% от днешното видово богатство, трябва да сме наясно защо то е важно за всички. Трябва ли да се тревожим? И защо мнозина вече се тревожат? Биологичното разнообразие е необходимо за хората в три посоки. 1. Преки услуги. 2. Косвени услуги. 3. Естетическо или етично въздействие. Получаваме много неща пряко от биоразнообразието на планетата: храна, дрехи, дом, транспорт, лекарства и медицински консумативи и в някои случаи дори енергия. Те се извличат пряко от различните екосистеми. За храната е ясно – основните, най-различни видове храна се добиват от редица екосистеми. В Перу например все още има диви сортове домати. Те са различни от доматите, които ядем, и съдържат част от генетичното разнообразие. При кръстосване с домати, които ползваме за храна днес, реколтата от хибридните домати може да с почти 50% по-голяма. Но тази производителност нямаше да я има, ако беше изчезнал дивият сорт перуански домати. Без тях в биоразнообразието днес нямаше да имаме достъп до това генетично богатство. Друга пряка услуга от биоразнообразето е подслонът. В миналото сме строили от всякакви биологични материали. Дори днес все още строим къщи от дървета. Ами лекарствата? Почти всички разработени от човека лекарства са продукт на изучаването на живота на организмите в средата, на взаимодействията им и на химикалите, които използват при тях. Катарантусът е известно растение, виреещо в някои изолирани райони на Мадагаскар. То произвежда интересни химикали, използвани за лечението на левкимия при деца. И отново, нямаше да имаме тези лекарства, ако това цвете беше изчезнало. Хората забравят някои по-важни неща относно стойността на биоразнообразието – това са косветните услуги, които получаваме от здравите екосистеми. Ако вземете мангровите блата, чудните места по брега на някои тропически страни, където растат т.нар. мангрови дървета. Те виреят в солена вода и формират полу-морска гора между сушата и морето. Има много видове мангрови дървета – все здрави и устойчиви, носещи на нас и на околната среда чудесни услуги. Те опазват брега от вълненията и ерозията, те са дом на всякакви видове организми и ни дават важни видове храна. За съжаление, в някои части на света те се унищожават заради ферми за скариди. Хората махат мангровите дървета и правят ферми, като мислят, че така добавят икономическа стойност към крайбрежния район, където ще се произвежда нещо с търговски потенциал. Но графика на стойността показва, че тази на фермата е едва 1/3, дори 1/4 от стойността на автентичното мангрово блато заради защитата, която то осигурява от бури и ерозия, и източниците на храна, като например риба. Всъщност това може да се остойности, понякога единственият начин хората да схванат стойността на екосистемите и тази на екосистемните услуги за човечеството. Икономическата стойност на запазеното биоразнообразие също може да се определи за екосистеми далеч от мангровите блата. Преди години голям град на източното крайбрежие на САЩ, чието име ще запазим, само дето е Ню Йорк, имаше проблем с качеството на водата. В района на Ню Йорк се вливат реки и водоизточниците бяха застрашени от замърсяване и екологичен упадък дотолкова, че в някои райони се губега видове. Градстките власти трябваше да решат как да се справят рентабилно с влошаващото се качество на водата. Само изграждането на пречиствателна станция нагоре по течението щеше да струва около 6 млрд. долара и още 300 млн. на година за поддръжка и да се гарантира, че ще премахват вредните химикали от екологиния упадък. След това разгледаха цената за почистване и възстановяване на средата, така че да се поддръжа биоразнообразието в екосистемите и те да функционират естествено, чрез премахване на химикалите от водата посредством филтриране през блатата. Блатата са удивително добри места за рециклиране на опасни химикали, за премахването им от водата и за прeчистването й. Цената за това възстановяване бе около 1 млрд. долара за 10 години. Много по-евтино. Така че беше ясно. Ще похарчим 1 млрд. за 10 години. Не само ще подобрим качеството на водата по изгоден начин, но ще направим и нещо друго. И това е третият последен аспект от стойността на биоразнообразието. Етичната и естетическата услуга – стойността от самото биоразнобразие. В известен смисъл тези услуги може да са най-важните. Да, можем да остойностим преките и косветните разходи от намаляването на биоразнообразието и на природните услуги и екосистемите, но трудно ще остойностим етичната и естетическата стойност. Наистина, билетът за парка може да струва нещо, може да пуснем монета в телескопа и да се насладим на природата, но не за това става дума. Стойността е това, което оставяме за бъдещето. Влошаването и заличаването на разбообразието, изчезването на видове – това не може да се поправи. Загубеното биоразнообразие не може да се върне. Така че децата ни ще наследят един изчерпан свят. Етичните и естетическите качества на средата в бъдеще ще намалеят. И каква е цената на това? Ние стопанисваме околната среда, но и влияем най-силно върху качеството й, а днес – и върху функционирането на екосистемите чрез дейности, които носят замърсяване, прекомерен улов, унищожаване на хабитати, загуба на видове от природата. Никой не иска свят само с пшеница, царевица, глухарчета, крави и ние. Тази екосистема е много проста и ще породи трудности и нестабилност в бъдеще. Ако намалим биоразнообразието, така че загубата на видове в хранителната мрежа доведе до срив в системата, не просто ще гледаме отстрани, а ще бъдем част от срива. Да, богатите екосистеми са чудесни места за живот и туризъм. Красиви са, правят ни щастливи, там почиваме, ценим ги, възхищаваме им се, напомнят ни колко забележителна е планетата ни. В крайна сметка тя е наша. Тук говорим за по-дълбока обществена психология. Затова трябва да се грижим не само за икономически измеримите преки и косвени услуги и за ползите от богатите и здрави екосистеми, но и за етичната и естетическата стойност на невероятната природа, която оставяме за бъдещите поколения. Акедемия на науките, Калифорния