If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Биоразнообразие на екосистемата

Еднакви ли са всички корални рифове?  Всяка регионална екосистема има своята съвкупност от видове и всеки от тях допринася по уникален начин към световното биоразнообразие. Изследвай причините за значимостта на биоразнообразието в екосистемата при взимането на решения за опазване на средата. Видео от Калифорнийската академия на науките.

Видео транскрипция

Науката за измерването на разнообразието в екосистемите е сравнително нова. Но научните познания в областта се смятат за важна част от знанията за общото биоразнообразие. Дефинирането на екосистемите е трудно, но можем да различим една екосистема при наблюдение. Обикновено ги описваме по местообитание и климатичен показател, като „тропическа гора“ или „сушаво пасище“. Важно е да отбележим, че в различните типове има различни хабитати и екологични процеси. На вид подобни екосистеми може да имат много различна уредба. Името на екосистемите не значи автоматично, че всички видове в тях са еднакви навсякъде по света. Богатото разнообразие на типове екосистеми означава и богато разнообразие на видове. Всеки вид е пригоден за даден тип екосистема в определено място. Повечето хора различават екосистемите по местоположението им, т.е. разпределението им. Тропически риф във Филипините е коралов риф, но по отношение на видовия състат може да е много различен от риф в Карибския регион. Организмите във филипинския риф може да са подобни и да функционират като тези в карибския, но това са различни видове, при това връзката между тях понякога е далечна. Т.е. въпреки разликите във видовете функциите им в екосистема ще са еднакви. Така функциите в екосистемата ще са подобни, но видовете ще са други и в Големия бариерен риф или в рифовете до Мадагаскар или на друго място, което наричаме тропически риф. За мен това е същността на разнообразието на екосистемите – отделните типове екосистеми, като тропически риф, тропическа гора, заедно с разнообразието на видове в определен тип екосистема. Така можем да търсим разликите между тропически гори в Южна Америка и Африка. При стратегиите за опазване винаги трябва да отчитаме разнообразието на екосистемите. Можем да увеличим максимално опазвания брой видове в даден тип екосистема, като опазваме екосистемата с най-богато биоразнообразие в света. При кораловите рифове това би бил този във Филипините. Но какво ще правим с останалите? Как ще се отрази на стабилността на екосистемите вниманието само върху една от тях? Достатъчно ли е да опазим една екосистема като „музей“ на разнообразието в нея? Повечето учени смятат, че единствената успешна стратегия е усилието да се опазват максимален брой екосистеми и уникалното за тях биоразнообразие. Когато говорим за биоразнообразие на екосистемите, има още един важен фактор. Това е взаимодействието между различните типове екосистеми. Взаимовръзката между тези системи няма полза от наименоването им като изолирани обекти. Връзките между видовете изграждат сложни мрежи, заради които всяка система е уникална. Но освен сложни мрежи в екосистемите, има и мрежи на връзките между самите екосистеми. Колко много ще загубим, ако не опитаме да опазим и тези взаимодействия! Академия на науките, Калифорния