If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Опазване на биоразнообразието: силата на индивида

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Всеки човек може да направи много за опазването на биоразнообразието. Днес ще обсъдим силата и задължението на всеки човек да работи в тази посока. Да започнем с обученията за биоразнообразието. Често говорим за връзката между науката и образованието и как първото захранва второто. Днес можем да се образоваме чрез масмедиите, четене и гледане на неща в интернет, но и чрез занимания, формални и неформални лекции или чрез разговори с хора, посветили живота и усилията си на темата. Преди всичко трябва да излезете сред природата и да се запознаете с биоразнообразието лично. Трябва да го усетите, за да разберете какво е мястото му в сърцата на хората, които го изучават и са посветени на темата. Може да видите живота си в нова светлина. Шокиращо малко хора осъзнават връзката между биоразнообразието и например храната. Можем да станем част от едно належащо масово движение за опазване на биоразнообразието, като започнем да мислим за ефекта на действията си върху работата и услугите на екосистемите. С увеличението на населението на Земята се налага всички ние да правим повече с по-малко, да сме по-отговорни, за да упражняваме силата на отделния човек. Когато ползвате нещо – храна, дрехи и най-вече енергия – запитайте се от къде идва. Как производството засяга биоразнообразието и устойчивостта на суровините за определен продукт. Опитвайте се да си отговорите. Учете за суровините на продуктите, които ползвате. И правете възможно най-отговорния избор. Не забравяйте, че фирмите продават това, което хората искат да купят. Затова, ако им кажете, че искате устойчиви продукти, те ще се вслушат. Това се казва сила. Има редица такива примери. Винаги, когато се чудите за какво да похарчите парите си за неща, използващи ресурси от средата, нека това е инвестиция в устойчивото развитие. Друго полезно нещо е многократното използване. Това е една стъпка преди рециклирането, което ще разгледаме по-късно. Това са неща, които могат да се поправят, а не да се изхвърлят, или да се ползват по нов начин. Например използването на износена тениска за почистване вместо еднократни хартиени кърпи. В развития свят сме свикнали да изхвърляме всичко, но можем да променим това. Вместо да смените нещо веднага, помислете как да го поправите или използвате повторно. Мисля, че поправянето на неща е важна част от човешката природа. Като научаваме как работят нещата, упражняваме любопитството и интелекта. И това е добре, особено за да подобрим средата си и за да помагаме за опазването на ресурсите. Зашийте откъснато копче или скъсан чорап, наострете нож, сменете шайбата на крана, за да спре да тече и да се пилее вода. Някога това бяха така естествени умения, но днес някак сме ги забравили. С интернет е много лесно да се научите да правите тези неща. Станете още по-незаменим за семейството, приятелите и съседите си. След това рециклирайте всичко възможно. Изненадващо, но почти всичко се рециклира: батерии, електроуреди, хартия, пластмаса, метал... почти всичко съдържа компоненти, които може да са нужни в друга форма и на друг етап. Цяла икономика се основава на това. Много фирми се занимават с възстановяването на тези понякога много ценни компоненти. Дори не е нужно да носите нещата на специални места. В повечето големи градове има програми за събиране направо от дома ви. Дори органичните отпадъци може да се събират и да се предаботват и изпозлват в земеделието. Тези фирми работят по изключително ефективни икономически модели. Така че имаме дейности и в областта на рециклирането и производството на компост. Да, рециклирането и компостирането може да не спасят света сами. Те обаче са много важни стъпки за постигането на тази цел. Като в любимия ми израз за хвърления в езеро камък, чиито вълни достигат до всички брегове. Можете да увлечете други хора, да споделяте, че се вълнувате от темата за биоразнообразието, говорете за тези проблеми, обсъждайте решения, споделяйте успешни за вас практики. Хората могат да дадат безброй решения, когато трябва да опазват биоразнообразието. Всеки може да стане част от процеса, като развива идеите си и разширява кръговете си по темата. Можете да основете клубове за засаждане на ествествени видове растения. Тези градини осигуряват храна за местните популации птици, пеперуди и други животни. Така се създават малки екосистеми, които могат да подобряват биоразнообразието на цели райони. Всичко започва на местно ниво и се разпростира. Можете да помагате за почистването на езера, блата или масови почиствания на плажове. Потърсете в интернет доброволчески програми в района си. Идва ред и на гражданската наука – отличен начин да допринасяте чрез изследвания. С участието в реално събиране на данни има повече наблюдатели на естествения свят. Казвали сме вече, че няма достатъчно учени. Има много непознати и неизследвани неща. Нужно е да следим въздействието на човека и да научим как да сведем до минимум вредното въздействие. Всеки научен проект има нужда от данни, от които може да се оформи заключение. В такъв случай трябва да обучите учените да събират важни и подходящи за науката данни. Трябва да осигурите насоки и указания. Докато обучавате хората, подобрявате знанията им за биоразнообразието. Както и защо то е важно. Посявате идеи и хората разказват на други за участието си в тези вълнуващи научни проекти. Това образование, дори на такова базово ниво, наистина може да промени света. Гражданската наука не е нещо ново. То намира традиции в раннозимното преброяване на дивите птици. Като деца участвахме в това – излизахме на студа да броим птици. Но така се забавлявахме, или не само... Огромният брой граждански научни проекти през последните 10 години е впечатлващ. Тези проекти са много полезни чрез сложното си следене на екосистеми. Те набавят ценни данни за средата, от които отчаяно имаме нужда. Да вземем например броенето на птиците по Коледа Одюбон? Десетки години се събират чудесни базови данни и дейността се разширява в северното полукълбо. Тези важни данни ни дават възможност да документираме в реално време промени в хабитатите на птиците, при все по-ясната информираност за измененията в климата. Тъй като климатът се е променил от старта на тези преброявания, преброителите са все по-важни. Друг пример е проектът Roadkill на Държавния университет на Ню Йорк. В него се следят движенията на дивите животни чрез преброяване на убитите на пътя. Качват се снимки на убити животни с данни за дата, място и вид, както и ограничението на скоростта. Тези данни могат да допринесат за изготвянето на препоръки за огради и знаци. А това ще помогне да се спасят и животни, и хора. Този граждански научен проект е толкова добър, че започва да се реализира и в Австрия. Програмата на Академия на науките, Калифорния iNaturalist е с глобален обхват. Това е световна мрежа от информирани учени и граждани, обединили усилия да документират природата на местно ниво, за да подобрим информираността и опазването на биоразнообразието на глобално ниво. Академията и други институции провеждат био-анкети. Това са огромни проучвания за целеви райони чрез преносими устройства и софтуер за споделяне на впечатления и дългосрочно наблюдение на околната среда. Повечето от тези проекти са за наблюдение. С тях се събират данни чрез един своеобразен световен телескоп, насочен към природата. Стотици хиляди очи, които гледат едно и също нещо едновременно. Тези проекти използват общодостъпни нови технологии: смартфони, социални мрежи и др. С тях се събират данни, които могат да доведат до промени в управлението и политиките. Малко данни, но много важни, а общите знания са почти безкрайни. Всеки, на всяка възраст, навсякъде по света, с всякаква професия... може да повлияе. Можете да търсите информация чрез формално или неформално образовние. Потопете се, бъдете активни и намерете начин да влияете по-силно, за да намалим докрай вредното въздействие върху природата и зависещото от нея биоразнообразие. Академия нанауките, Калифорния