Основно съдържание

Раздел: Биоразнообразие и опазване

За този урок

От пингвини до палмови дървета и бактерии - нашата планета приютява будещо възхищение разнообразие от организми. Гмурни се надълбоко в спиращото дъха биоразнообразие на Земята и научи защо същото това биоразнообразие днес е застрашено. Открий какво можеш да направиш, за да предпазиш видовете и екосистемите, които поддържат живота на човека на Земята. Тази част от съдържанието е предоставена от Калифорнийската академия на науките.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген