Основно съдържание

Вируси

За този урок

Вирусите живи ли са? Или са мъртви? А може би са... немъртви? Научи повече за тези впечатляващи (и клинично значими) частици, които обитават една "сива зона" между живи и не-живи същества.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген