If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение във вируси

Какво е вирус. Структурата на вируса и как той заразява клетката.

Ключови точки:

 • Вирусите са инфекциозни частици. Te се възпроизвеждат благодарение на клетки гостоприемници, които "превземат" и използват за създаването на нови вируси.
 • Един вирус е изграден от ДНК или РНК геном в протеинова обвивка, наречена капсид. Някои вируси имат външна мембранна обвивка.
 • Вирусите са много разнообразни. Те могат да имат различна форма, структура, различен вид геноми и могат да инфектират различни видове гостоприемници.
 • Вирусите се възпроизвеждат като инфектират клетки гостоприемници и ги превърщат във "фабрики" за производство на нови вируси.

Въведение

Учените са установили, че във всеки един момент съществуват около 1031 вируси. Това е единица, след която има 31 нули! Ако някак си успееш да уловиш всички тези 1031 вируси и да ги наредиш един върху друг, получената колона ще се разпростре на 200 светлинни години в космоса. Или казано по друг начин, вирусите на Земята са над десет милиона пъти повече, отколкото са звездите в цялата Вселена2.
Това означава ли, че около нас има 1031 вируса, които чакат да ни заразят? Всъщност повечето от тези вируси се намират в океана, където атакуват бактерии и други микроби3. Може да изглежда странно, че бактериите могат да се заразят с вируси, но според учените вероятно всеки вид организъм е гостоприемник на поне един вирус!

Какво е вирус?

Вирусът е малка инфекциозна частица, която може да се възпроизведе само чрез инфектиране на гостоприемническа клетка. Вирусите "командват" гостоприемническата клетка и използват нейните ресурси, за да произведат повече вируси, препрограмирайки я да стане вирусна фабрика. Понеже не могат да се възпроизвеждат самостоятелно (без гостоприемник), вирусите не се смятат за живи организми. Нито пък вирусите имат клетки: те са много малки, много по-малки от клетките на живите организми, и по същество са само опаковки нуклеинова киселина и протеин.
Въпреки това вирусите споделят някои от важните характеристики на клетъчните форми на живот. Те имат геном, изграден от нуклеинови киселини, основан на същия генетичен код, който използват твоите клетки и клетките на всички живи същества. Също като клетъчните форми на живот, вирусите имат голямо генетично разнообразие и могат да еволюират. И дори да не отговарят на определението за жив организъм, изглежда че вирусите се намират в "сива" зона. (А може би вирусите са немъртви като зомбитата или вампирите!)

По какво вирусите се различават от бактериите?

Въпреки че и бактериите, и вирусите могат да ни разболеят, на биологично ниво те са много различни. Бактериите са малки и едноклетъчни, но те са живи организми, които не зависят от гостоприемник, за да се възпроизведат. Заради тези разлики бактериалните и вирусните инфекции се лекуват по много различен начин. Например антибиотиците помагат при бактериални, но не и при вирусни инфекции.
Бактериите са много по-големи от вирусите. Диаметърът на вирусите е около 20 - 300 нанометра (1 nm = 10-9 m)4. Това е значително по-малък размер от този на бактериите, диаметърът на бактериите E. coli е около 1000 nm! Десетки милиони вируси могат да се поберат върху главата на карфица.

Структура на вирусите

На света има много различни вируси. Те се различават изключително много по своите размери, форма и жизнен цикъл. Ако ти е любопитно точно колко много се различават, можеш да си поиграеш със сайта ViralZone. Кликни на няколко случайни имена на вируси и виж на какви странни форми и характеристики ще попаднеш!
Но въпреки това вирусите споделят помежду си някои ключови белези. Тези белези включват:
 • Защитна протеинова обвивка или капсид
 • Геном, изграден от нуклеинови киселини - ДНК или РНК, който се крие в капсида
 • Мембранен слой, наречен суперкапсид (при някои, но не при всички вируси)
Нека разгледаме тези характеристики по-отблизо.
Диаграма на вирус. Външният слой е мембранен суперкапсид. В неговата вътрешност е протеиновия капсид, който съдържа генома на вируса, изграден от нуклеинови киселини.
Изображението е модифицирано от "Схема на цитомегаловирус." от Еманюел Буте, CC BY-SA 2.5. Модифицираното изображение е под лиценз CC BY-SA 2.5.

Капсидите на вирусите

Капсидът или белтъчната обвивка на вируса е изграден от множество белтъчни молекули, а не само от една. Белтъците се свързват, за да изградят единици - капсомери, които заедно изграждат капсида. Белтъците на капсида винаги се кодират от вирусния геном. Това означава, че вирусът, а не клетката гостоприменик, дава инструкции за синтезирането им.
Капсидите могат да имат много различни форми, но формата им най-често е една от следните:
 1. Икосаедрална
  • икосаедралните капсиди имат 20 стени и името им идва от името на фигурата с 20 стени - икосаедър.
 2. Пръчковидна
  • пръчковидните капсиди се наричат така, тъй като са тънки и приличат на нишки. Белтъците, които изграждат пръчковидния касид, могат да са подредени в прави редици или спираловидно.
 3. Глава и опашка
  • тези капсиди са като смесица между икосаедралната и пръчковидната форма. Те се състоят от икосаедрална глава и пръчковидна опашка.
  Диаграма на капсиди с икосаедрална (приблизително сферична), пръчковидна форма и капсид с глава и опашка (икосаедрална глава и пръчковидна опашка).
  Изображението е модифицирано от "Икосаедрални вируси без суперкапсиди," "Спираловидни вируси без суперкапсиди," и "Фаг с глава и опашка" от Андерсън Брито, CC BY-SA 3.0. Модифицираното изображение е под лиценз CC BY-SA 3.0.

Суперкапсидите на вирусите

В допълнение към капсида някои вируси също имат външна липидна мембрана, позната като обвивка, която огражда целия капсид.
Вирусите не дават инструкции за производство на липидите, които изграждат суперкапсида. Вместо това те "взимат назаем" част от мембрана от клетката гостоприемник, когато я напускат. Но суперкапсидите могат да съдържат и белтъци, които са зададени от вируса, тези белтъци често помагат на вирусите да се свържат с клетката гостоприемник.
Диаграма на икосаедрален вирус със суперкапсид.
Фигурата е модифицирана от "Икосаедрален вирус със суперкапсид," от Андерсън Брито, CC BY-SA 3.0. Модифицираното изображение е под лиценз CC BY-SA 3.0.
Въпреки че суперкапсидите са често срещани, особено сред животинските вируси, те не се откриват при всеки вирус (т.е. не са универсален белег на вирусите).

Вирусните геноми

Всички вируси имат генетичен материал (геном), изграден от нуклеинови киселини. Ти, също като всички други клетъчни форми на живот, използваш ДНК като генетичен материал. Но вирусите могат да използват ДНК или РНК, и двете молекули са нуклеинови киселини.
Често мислим за ДНК като за двойноверижна, а за РНК като за едноверижна, тъй като те често са такива в нашите собствени клетки. Но при вирусите може да има най-различни комбинации от вид верижност и вид нуклеинова киселина (двойноверижна ДНК, двойноверижна РНК, едноверижна ДНК или едноверижна РНК). Вирусните геноми имат разнообразни форми, размери и видове, въпреки че са много по-малки от геномите на клетъчните организми.
Важно е, че и ДНК, и РНК вирусите винаги използват същия генетичен код като живите клетки. Ако не беше така, те нямаше да могат да програмират клетките гостоприемници да произвеждат нови вируси!

Какво е вирусна инфекция?

В ежедневието сме склонни да мислим за вирусната инфекция като неприятна съвкупност от симптоми, които получаваме, когато се заразим с вирус като този на грипа или на варицелата. Но какво точно се случва в тялото ни, когато се заразим с вирус?
На микроскопско ниво вирусната инфекция означава, че много вируси използват клетките ни, за да се възпроизведат. Вирусният жизнен цикъл се състои от стъпки, в които вирусът разпознава и навлиза в клетката гостоприемник. "Програмира" я, като ѝ дава инструкции под формата на вирусна ДНК или РНК, и използва ресурсите ѝ, за да създаде нови вирусни частици, които са резултатът от вирусното програмиране.
Жизненият цикъл на типичния вирус може да се раздели на пет големи стъпки (но подробностите за тези стъпки са различни за всеки вирус):
Стъпки на вирусната инфекция - обща илюстрация на инфекция от вирус, чийто геном е изграден от значеща РНК (също, наричана кодираща или матрична).
 1. Адсорбция. Вирусът се свързва с рецептор на повърхността на клетката.
 2. Проникване (пенетрация). Вирусът навлиза в клетката чрез ендоцитоза. В цитоплазмата капсидът се разпада и освобождава РНК генома.
 3. Репликация и генна експресия. РНК геномът се копира (това се осъществява от вирусен ензим, не е показано на фигурата) и се транслира до вирусни белтъци с помощта на рибозомите на клетката гостоприемник. Вирусните протеини, които се синтезират, включват и протеини, които са част от капсида.
 4. Формиране. Белтъците на капсида и РНК генома заедно формират нови вирусни частици.
 5. Излизане. Клетката се лизира (пръска се), освобождавайки вирусните частици, които могат да инфектират нови клетки гостоприемници.
 1. Прикрепяне. Вирусите разпознават и се свързват с клетката гостоприемник благодарение на рецептори на клетъчната повърхност.
 2. Проникване (пенетрация). Вирусът или неговият генетичен материал навлиза в клетката.
 3. Репликация на вирусните нуклеинови киселини и експресия на гени. Вирусният геном се копира и гените му се експресират, за да се произведат нови вирусни белтъци.
 1. Формиране. Нови вирусни частици се формират от копията на генома и вирусните протеини.
 2. Излизане. Зрелите вирусни частици излизат от клетката и са готови да инфектират други клетки.
Диаграмата по-горе показва как тези стъпки могат да протекат при вирус, който има геном от едноверижна РНК. Можеш да видиш истински примери за жизнения цикъл на вирусите в статиите за бактериофагите (bacteria-infecting viruses) или за животинските вируси.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.