If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед: Клониране на ДНК

Дефиниция, цел и основни стъпки на клонирането на ДНК

Ключови точки:

 • ДНК клониране е техника от молекулярната биология, която създава много идентични копия на някаква част от ДНК, например един ген.
 • В типичен експеримент на клониране даден целеви ген се вмъква в кръгова ДНК, наречена плазмид.
 • Плазмидът се въвежда в бактериите чрез процес, наречен трансформация, и бактериите, носещи плазмида, се избират чрез използване на антибиотици.
 • Бактериите с правилния плазмид се използват за създаване на още плазмидни ДНК или, в някои случаи, за експресиране на гена и синтез на съответния протеин.

Въведение

Когато чуеш думата "клониране", може би се сещаш за клонирането на цели организми, например като овцата Доли. Да клонираш един организъм означава да направиш негово точно генетично копие. В лабораториите по молекулярна биология най-често се клонира един ген или друга малка част ДНК.
Ако приятелката ти, молекулярна биоложка, каже, че нейното "клониране" не работи, тя почти със сигурност говори за копиране на части от ДНК, не за създаването на следващата Доли!

Преглед на ДНК клонирането

ДНК клониране е процесът на създаване на множество идентични копия на някакъв определен участък от ДНК. Обикновено при клониране на ДНК генът или друг интересуващ ни ДНК фрагмент (вероятно ген за медицински важен човешки протеин) първо се вмъква в кръгова ДНК, наречена плазмид. Вмъкването се извършва чрез използване на ензими, които "изрязват и поставят" ДНК, и и по този начин се получава молекула рекомбинантна ДНК, или ДНК, съставена от фрагменти от множество източници.
След това рекомбинантният плазмид бива се въвежда в бактерии. Бактериите, носещи плазмида, се селектират и отглеждат. При репродуцирането си те репликират плазмида и го предават на поколението си, създавайки копия от ДНК-то, което съдържа.
Каква е целта от създаването на много копия от една ДНК последователност в един плазмид? В някои случаи ни трябват доста ДНК копия, за да проведем експерименти или да изградим нови плазмиди. В други случаи участъкът от ДНК кодира полезен протеин и бактериите се използват като "фабрики" за неговия синтез. Например човешкият ген за инсулина се експресира от бактерии E. coli за производство на инсулин, използван от диабетиците.

Стъпки на ДНК клониране

ДНК клонирането се използва за много цели. Като пример да разгледаме как ДНК клонирането може да се използва за синтезиране на протеин (като човешки инсулин) в бактериите. Основните стъпки са:
 1. Отваряне на плазмида и "поставяне" на гена. Този процес разчита на рестриктивни ензими (които изрязват ДНК) и ДНК лигаза (която съединява ДНК).
 2. Вмъкване на плазмида в бактерии. Използване на подбор с помощта на антибиотици за идентифициране на бактериите, които са приели плазмида.
 3. Отглеждане на голям брой бактерии, носещи плазмида, и използване на тези бактерии като "фабрики" за производство на протеина. Извличане на протеина от бактериите и пречистване на протеина.
Нека разгледаме по-отблизо всяка стъпка.

1. Изрязване и поставяне на ДНК

Как ДНК фрагменти от различни източници могат да бъдат съединени? Често използван метод включва използването на два вида ензими: рестриктивни ензими (рестриктази) и ДНК лигаза.
Един рестриктивен ензим е ензим, който срязва ДНК, като разпознава специфична целева последователност и изрязва ДНК на две части близо до или на това място. Много рестриктивни ензими изрязват краища с къси, еднонишкови увисвания. Ако две молекули имат съвпадащи увисвания, те могат да съчетаят базите си и да се прикрепят една към друга. Но те ще се комбинират, за да образуват цяла ДНК молекула, когато бъдат "слепени" от ДНК лигаза, която запълва празнините в гръбнака на ДНК.
Целта ни при клонирането е да вмъкнем един целеви ген (например за човешки инсулин) в един плазмид. Използвайки внимателно избран рестриктивен ензим, разграждаме:
 • Плазмида, който се срязва на едно единствено място
 • Целевия генен фрагмент, при който има срязване близо до всеки край
После комбинираме фрагментите с ДНК лигаза, която ги свързва, за да създаде рекомбинантен плазмид, съдържащ гена.

2. Бактериална трансформация и подбор

Плазмиди и друга ДНК могат да бъдат въведени в безвредни бактерии като E. coli, използвани в лаборатории, в процес, наречен трансформация. По време на трансформацията специално подготвени бактериални клетки се подлагат на шок (като висока температура), който способства те да приемат чужда ДНК.
В плазмида обикновено се добавя ген на антибиотична резистентност, който позволява бактериите да оцелеят при наличието на специфичен антибиотик. Следователно бактерията, която е приела плазмида, може да бъде селектирана в хранителните плаки, съдържащи антибиотика. Бактериите без плазмида умират, докато бактериите, които носят плазмида, могат да оцелеят и да се възпроизведат. Всяка оцеляла бактерия дава начало на малка група, или колония, от идентични бактерии, които са носители на този плазмид.
Не всички колонии задължително ще съдържат точния плазмид. Възможно е по време на лигирането (съединяването) ДНК фрагментите не винаги да бъдат "поставени" точно по начина, по който възнамеряваме. Ето защо трябва да съберем ДНК от няколко колонии и да видим дали всяка съдържа точния плазмид. Методи като срязване с рестриктивен ензим и PCR често се използват за проверка на плазмидите.

3. Производство на протеин

След като намерим бактериална колония с правилния плазмид, можем да отгледаме голяма култура от носещи плазмид бактерии. След това пускаме на бактериите химичен сигнал, който ги инструктира да произведат целевия протеин.
Бактериите служат като миниатюрни "фабрики", произвеждащи големи количества протеин. Например, ако нашият плазмид е съдържал гена на човешкия инсулин, бактериите ще започнат да транскрибират гена и да го транслират в иРНК, за да произведат много молекули от протеина човешки инсулин.
След като протеинът бъде произведен, бактериалните клетки могат да бъдат отворени, за да го освободят. Има много други протеини и макромолекули, които плават в бактериите, освен целевия протеин (например инсулин). Поради това целевият протеин трябва да бъдат пречистен, или да се отдели от други съдържими на клетката чрез биохимични техники. Пречистеният протеин може да бъде използван за експерименти или, в случая с инсулина, даден на пациенти.

Употреби на ДНК клонирането

ДНК молекулите, създадени чрез техники на клониране, се използват за много цели в молекулярната биология. Кратък списък с примери включва:
 • Биолекарства. ДНК клонирането може да се използва за създаване на човешки протеини с биомедицински приложения като инсулина, споменат по-горе. Други примери за рекомбинантни протеини включват човешкия хормон на растежа, който се дава на пациенти, които не могат да синтезират хормона, и тъканен плазминоген активатор (tPA), който се използва за лечение на инсулти и предотвратяване на съсиреци. Рекомбинантните протеини като тези често се синтезират в бактерии.
 • Генна терапия. При някои генетични заболявания на пациентите им липсва функционалната форма на един определен ген. С помощта на генната терапия се прави опит да се осигури нормално копие на гена в клетките на тялото на пациента. Например ДНК клонирането е било използвано за изграждане на плазмиди, които съдържат нормална версия на гена, който е нефункционален при цистична фиброза. Когато плазмидите били доставени в клетките на белите дробове на пациенти с цистична фиброза, функцията на белия дроб се влошавала по-бавно2.
 • Генен анализ. В обикновените изследователски лаборатории биолозите често използват ДНК клониране, за да изградят изкуствени, рекомбинантни версии на гени, които им помагат да разберат как функционират нормалните гени в организма.
Това са просто няколко примера за това как днес се използва ДНК клонирането. ДНК клонирането е много често използвана техника на молекулярната биология с множество приложения.

Разгледай темата извън Кан Академия

Искаш да научиш повече за рестриктивните ензими? Виж тази интерактивна анимация и тази симулация от LabXchange.
Искаш да научиш повече за ролята на ДНК лигазата в генното клониране? Виж тази интерактивна анимация и тази симулация от LabXchange.
Искаш да научиш повече за бактериалната трансформация? Виж тази симулация от LabXchange.
Искаш да научиш повече за селекцията на трансформирани бактерии? Виж тази симулация от LabXchange.
LabXchange е безплатна, научно-образователна онлайн платформа, създадена от факултета по изкуства и науки на университета Харвард с подкрепата на фондация Amgen.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.