If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Клониране на ДНК

Задача

Диаграма, която показва целеви ген и плазмид, отделени с рестрикционен ензим, после съединени с лигаза, за да образуват елемент Х.
Кое от следните най-добре описва резултата от процеса, отбелязан с Х?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?