If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в биотехнологиите

Какво е биотехнология. Преглед на ДНК технология. Етични въпроси в областта на биотехнологиите.

Ключови точки:

 • Биотехнология е използването на организъм или част от организъм или друга биологична система за създаването на продукт или процес.
 • Много видове модерни биотехнологии зависят от ДНК технология.
 • ДНК технология е секвенирането, анализа и изрязването-и-поставянето на ДНК.
 • Често срещани видове ДНК технологии включват ДНК секвениране, полимеразна верижна реакция, ДНК клониране и гел електрофореза.
 • Биотехнологичните изобретения могат да доведат до нови практически проблеми и етични въпроси, които трябва да бъдат разрешени с информирана обратна връзка от цялото общество.

Въведение

За какво се сещаш, когато чуеш думата "биотехнология"? Може би за неща, които виждаш в новините, като Доли – клонираната овца, генетично модифицирани организми или генна терапия.
Изображение на останките на Доли, клонираната овца, в Националния музей на Шотландия, Единбург.
Препарираните останки на овцата Доли. Доли е първият клониран бозайник. Тоест тя е била генетично идентично "копие" на друга овца.
Изображение, модифицирано от "Доли овцата, Национален музейн на Шотландия, Единбург," от Майк Пенингтън (CC BY-SA 2.0). Модифицираното изображение е лицензирано с лиценз CC BY-SA 2.0.
Ако за това се сещаш, правилно: всички тези са примери за биотехнологии. Но какво да кажем за варенето на бирата, отглеждането на растения и антибиотика пеницилин? Тези процеси и продукти – някои от които съществуват от хиляди години – също са примери за биотехнологии.
В тази статия първо ще проучим определението за биотехнология, виждайки как може да обхване много различни употреби на организми (и молекули или системи, извлечени от организми) за производство на полезни продукти. Тогава ще разгледаме по-подробно ДНК технологията – техниките за манипулиране и секвениране на ДНК. ДНК технологията е жизненоважна за много модерни видове биотехнология.

Какво е биотехнология?

Биотехнология е използването на организъм или част от организъм или друга биологична система за създаването на продукт или процес за специфична употреба.
Това е много широко определение и, както е споменато по-горе, може да включи и авангардни лабораторни техники, и традиционни селскостопански и кулинарни техники, които са били практикувани стотици години. Нека разгледаме три примера за биотехнология и да видим как съвпадат с определението:
 • Варене на бира. При варенето на бира малки гъбички (дрожди) се поставят в разтвор на малцова ечемичена захар, която бързо метаболизират чрез процес, наречен ферментация. Страничният продукт на ферментацията е алкохолът, който се съдържа в бирата. Тук виждаме един организъм – дрождите – да се използва за производство на продукт за човешка консумация.
 • Пеницилин. Антибиотикът пеницилин е създаден от определени видове плесен. За да се направят малки количества пеницилин за използване в ранните клинични изпитвания, изследователите трябвало да отгледат до 500 литра "сок от плесен" за една седмицаstart superscript, 1, end superscript. Оттогава процесът е бил подобрен за индустриално производство с използването на високопродуктивни щамове плесен и по-добри условия за културите, за да се увеличи добивътsquared. Тук виждаме как един организъм (плесен) се използва за направа на продукт за човешка употреба – в този случай това е антибиотик за лечение на бактериални инфекции.
Изображение на метален блок със стъклен прозорец, съдържащ проба от пеницилин-произвеждаща плесен. Блокът е бил даден от Александър Флеминг на Дъглас Маклеод.
Изображението е модифицирано от "Проба от пеницилинова плесен, представена от Александър Флеминг на Дъглас Маклеод," (CC BY-SA 2.0). Модифицираното изображение е лицензирано с лиценз CC BY-SA 2.0
 • Генна терапия. Генната терапия е развиваща се техника, използвана за лечение на генетични разстройства, които са причинени от нефункционален ген. Например на хората с генетичното заболяване цистична фиброза им липсва функцията на един ген за хлоридния канал в клетките на белите дробове. В едно скорошно клинично изпитване на генна терапия едно копие на нормално функциониращия ген било вмъкнато в кръгова ДНК молекула, наречена плазмид, и бил доставено в клетките на белите дробове на пациента в сфери, оградени с мембрана (във вид на спрей)cubed.
  В този пример биологични компоненти от различни източници (ген от хората, плазмид от бактерии) били комбинирани за създаване на нов продукт, който помага за запазване на функцията на белия дроб при пациенти с цистична фиброза.
Както показват тези примери, биотехнологиите се използват в производството на продукти, които виждаме в ежедневието, например като алкохол и пеницилин. Може също да се използват за развитие на нови медицински лечения като лечението с генна терапия на цистична фиброза. Биотехнологията има допълнителни приложения в области като производство на храна и саниране (почистване) на замърсяването на околната среда.

Какво е ДНК технология?

Много примери за модерни биотехнологии зависят от способността да се анализират, манипулират, изрязват и вграждат части от ДНК. Подходите за секвениране и манипулация на ДНК понякога се наричат ДНК технологииstart superscript, 4, end superscript. Например за изследването с генната терапия на цистична фиброза изследователите използвали техники за манипулация на ДНК, за да вмъкнат един ген за хлоридния канал в част от носеща ДНК (вектор), което позволило той да бъде експресиран в клетките на белия дроб на хората.
ДНК технологиите са важни и за теоретичната, и за приложната (практическа) биология. Например една техника, използвана за създаване на много копия от една ДНК верига, наречена полимеразна верижна реакция (PCR), се използва в много медицински диагностични тестове и съдебномедицински приложения, както и в основните лабораторни проучвания.

Примери за ДНК технологии

Нека разгледаме някои примери за техники на анализ и манипулация на ДНК, които често се използват в модерната молекулярна биология. Може да използваш линковете по-долу, за да намериш по-детайлна информация за тези техники.
 • ДНК клониране. При ДНК клонирането изследователите "клонират" – правят много копия от един интересуващ ги ДНК фрагмент, например даден ген. В много случаи ДНК клонирането включва вмъкване на един целеви ген в кръгова ДНК молекула, наречена плазмид. Плазмидът може да бъде репликиран в бактерии, създавайки много копия на интересуващия ни ген. В някои случаи генът може да се експресира в бактериите, създавайки протеин (като инсулина, използван от диабетиците).
  Вмъкване на ген в плазмид.
 • Полимеразна верижна реакция (PCR). Полимеразната верижна реакция е друга широко използвана техника за манипулация на ДНК с приложения в почти всяка област на модерната биология. PCR реакциите произвеждат много копия от една целева ДНК поредица, започвайки от една част от шаблонното ДНК. Тази техника може да бъде използвана за създаване на много копия ДНК, което е налице в незначителни количества (като в капчица кръв на местопрестъпление).
 • Гел електрофореза. Гел електрофорезата е технология, която се използва, за да се визуализират (да се видят директно) ДНК фрагменти. Например изследователите могат да анализират резултатите от една PCR реакция, като проучат ДНК фрагментите, които тя произвежда, върху гел. Гел електрофорезата разделя ДНК фрагментите въз основа на големината им, като фрагментите се оцветяват, така че изследователят да може да ги види.
  ДНК фрагменти мигрират през гела от отрицателния към положителния електрод.
  След пропускането им през гела фрагментите се разделят по големина, като най-малките са близо до дъното (положителния електрод), а най-големите са близо до върха (отрицателния електрод).
  Въз основа на подобна диаграма в Reece et al.start superscript, 5, end superscript
 • ДНК секвениране. ДНК секвенирането представлява определяне на последователността на нуклеотидните бази (А, Т, Ц и Г) в една молекула ДНК. В някои случаи само една част от ДНК се секвенира, докато в други случаи голяма съвкупност ДНК фрагменти (като тези от целия геном) може да бъдат секвенирани като група.
В линковете можеш да намериш повече инфорамция за това как работят тези техники. Можеш също да видиш примери за това как се използват в проучванията, медицината и други практически приложения.

Биотехнологията повдига нови етични въпроси

Биотехнологиите имат потенциал да осигурят ползи за хората и обществата, но може също да имат отрицателни ефекти или нежелани последствия. Това е вярно за всички видове технологии, не само за биотехнологиите. Но биотехнологиите предлагат различни ползи и повдигат различни дилеми в сравнение с другите видове технологии.
Важно е биотехнологичните иновации (като другите технологични иновации) да бъдат внимателно изпитани и анализирани, преди да бъдат пуснати за обща употреба. Клинични изпитвания и правителствени регулации помагат да се осигури безопасността и ефикасността на биотехнологичните продукти, пуснати на пазара. Но понякога става налична нова информация, която води до преосмисляне на безопасността и полезността на една иновация от страна на компании и правителствени агенции. Виждаме това да се случва, когато от време на време от пазара бъде изтеглено някое лекарство.
В допълнение, биотехнологичните иновации може да повдигнат нови етични въпроси за това как информацията, техниките и знанието трябва или не трябва да бъдат използвани.
 • Някои от тях са свързани с личната информация и недопускането на дискриминация. Например трябва ли компаниите за здравни осигуровки да могат да таксуват повече, ако имаш ген, който повишава вероятността да развиеш дадено заболяване? Как ще се чувстваш, ако училището или работодателят ти имат достъп до генома ти?
 • Други въпроси са свързани с безопасността, ефектите върху здравето или върху екологичното въздействие на биотехнологиите. Например растителни култури, генетично модифицирани така, че да синтезират собствен инсектицид, намаляват нуждата от пръскане с химикали, но тази генетична модификация също така буди тревога, че растенията ще се разпространят и в дивата природа или ще се случи междувидово кръстосване с местни популации (потенциално водейки до нежелани екологични последици).
 • Биотехнологиите може да осигурят знание, което създава сложни дилеми за хората. Например една двойка може да научи чрез пренатално изследване, че фетусът има генетично разстройство. Подобно, човек, чийто геном е секвениран от любопитство, може да научи, че ще развие нелечимо, късно проявяващо се генетично заболяване като Хънтингтън, например.
Научните изследвания и развитие може да направят достъпни нова информация, техники и знание. Но науката сама не може да отговори на въпросите за това как тези техники трябва или не трябва да бъдат използвани. Важно е всички членове на обществото да имат глас в обсъждането на биотехнологичните изобретения и продукти, които могат да засегнат ежедневието ни.

Информирай се и сподели мнението си

Разбирането на на научните основи, определящи всеки вид биотехнология, е важна първа стъпка в обмислянето на ползите и потенциалните клопки. Информацията в този раздел на сайта ще ти помогне да започнеш да изграждаш собствени инструменти за разбиране и преценяване на новите биотехнологични проучвания.
Ако ти е любопитно да научиш за специфичен вид биотехнология или се притесняваш за потенциалните ѝ последствия, чудесна идея е да направиш собствено проучване. Търси надеждни, непредубедени източници и се опитвай да разбереш мненията от двете страни, ако има противоречие. Увери се, че напълно разбираш научните основи на изобретението, какво е (и не е) ясно за нея и какви са плюсовете и минусите. Тогава ще можеш да изградиш собствено задълбочено и добре подкрепено мнение за това дали и как трябва да се използва тази технология.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.