If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Клетъчно делене

0

Възможни точки за Майсторство
Един от най-важните проблеми при клетъчното делене е ДНК-то на клетката да се разпредели възможно най-точно. (Неточното разпределение на ДНК = опасност от нефункционална клетка или дори рак!) Разберете как ДНК-то се свързва с протеини, за да образува хромозомите, защо различните видове клетки имат различен брой хромозоми и от какви части е съставена всяка хромозома.
Представете си, че се одрасквате по лакътя. Боли! Освен, че ви е неприятно, също така сте изгубили не малко кожни клетки. Как тялото ви произвежда нови клетки на мястото на увредените или изгубените такива? Някои от останалите клетки могат да се делят (чрез митоза) и да направят нови здрави клетки. Научете повече за митозата и за клетъчното делене.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Нормалните човешки клетки имат двоен хромозомен набор, докато при сперматозоидите и яйцеклетките хромозомният набор е единичен. Как тогава от нормалната телесна клетка се образуват сперматозоидите и яйцеклетките? Отговорът на този въпрос се крие в двуетапния делителен процес, наречен мейоза. Научете повече за мейозата и за това как тя допринася за генетичното разнообразие на хората (и на други организми, размножаващи се по полов път).
Клетките в тялото ви непрестанно се делят. Ако клетките са здрави, деленето им е внимателно контролиран процес, който протича единствено при подходящи условия. Раковите клетки обаче се делят неконтрулируемо. Начуете повече за контрола на клетъчния цикъл, раковите и стволовите клетки.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 500 точки за Майсторство!

За този урок

Този раздел е част от биологичната библиотека. Разглеждай видеа, статии и упражнения, подредени по тема.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген