Основно съдържание

Раздел: Клетъчно делене

За този урок

Всички живи същества са съставени от клетки, също както и вие самите. Разберете как клетките се делят чрез митоза и мейоза, как се контролира клетъчния цикъл и защо проблемите в контрола на клетъчния цикъл могат да доведат до рак.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген