If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Фази на мейоза I

Как хомоложните хромозоми се разделят на две групи. Профаза I, метафаза I, анафаза I и телофаза I.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В предното видео започнахме да разглеждаме мейозата или по-точно мейоза I, или още по-точно профаза I. Отделихме доста време на профаза I, защото по време на тази фаза се случват много интересни неща. Някои части от тази фаза бяха същите като в профазата при митоза, където ядрената мембрана изчезва или започва да изчезва. Имаме спирализиране на хромозомите до тази класическа форма, в която можем да ги видим под микроскоп. Но това, което беше специално и интересно за мейоза I и за профаза I в частност, е кросинговърът между хромозомите. Той е много типичен за мейоза I и се случва по доста изчистен начин. Хомоложни части от тези хомоложни двойки се разменят, като тези секции от хромозомите кодират едни и същи гени. Те просто имат различни вариации на един и същ ген. Могат да имат различни алели. Кросинговърът допринася за увеличаване на генетичното разнообразие, което осигурява половото размножаване. Това е много полезен процес. Но сега ще продължим с мейозата, с мейоза I. Може би се досещаш как ще се казва следващата фаза. Това е метафаза I. Има някои прилики с метафазата при митозата. Ще нарисувам клетката. Това е клетъчната мембрана. Имаме центрозоми, които сега ще имат важна роля. Ядрената обвивка е изчезнала и точно както при метазафата на митозата, хромозомите ще се наредят около една мислена ос ето тук. Ще го нарисувам. Имаме тази хромозома. Това е една хромозома с две сестрински хроматиди. Имахме кросинговър, затова хромозомата има малко розово в този край. Ще ми отнеме малко повече време да сменям цветовете толкова често. След това имаме другата хромозома, по-голямата част от която е от майката, но има и малка част, присъединена при кросинговъра. Ще го нарисувам. Идва ред на следващата хромозома. Имаме тази хромозома от бащата. Генетичната ѝ информация се е удвоила и сега има две сестрински хроматиди. А това е хромозомата от майката. Няма да показвам кросинговър тук. Може би тук не се е случил. Тук няма хомоложна рекомбинация. Тези хромозоми са по-къси. Сега ще нарисувам центромерите. Те са в син цвят. Центромерите и след това центрозомите. Имаме и микротубули, които започват да избутват центрозомите надалеч една от друга. Те се свързват за кинетохорите на хромозомите, ето така. Това са микротубулите. Ще чуеш хората да казват, че те се свързват и могат да движат различни неща, но според мен е невероятно, че имаме просто няколко белтъка, които чрез химични и термохимични процеси могат да изпълняват толкова много интересни функции. Например да движат хромозоми до различни части на клетката, така че да получим гамети, които да участват в половото размножаване. Това е невероятно, то се е развило в течение на милиарди години еволюция, но е изключително интересно да мислим за сложността на тези процеси. А все още цялата им сложност не е напълно разкрита, не е напълно проучено как работи всичко това. Имаме тези моторни протеини, които помагат на хромозомите да се движат, тези микротубули могат да се удължават и скъсяват по интересни начини. Това е наистина забележителен процес. Както и да е, това се случва през метафаза I. Може би се досещаш и за това коя е следващата фаза. Преминаваме към анафаза I. Да преминем към анафаза I. Ще го напиша ето тук. Анафаза I. И също като при анафазата при митозата, хромозомите започват да се разделят. Но има една съществена разлика. Много съществена разлика. При митозата сестринските хроматиди се разделят и се превръщат в две дъщерни хромозоми. Това не се случва при анафаза I. При анафаза I сестринските хроматиди остават заедно. Разделят се хомоложните двойки хромозоми. Ще го нарисувам. Това е хомоложна двойка, която се разделя. Двете сестрински хроматиди не се разделят сега. Тази хромозома се издърпва на тази страна. Тя има малко от оригиналната хромозома, тази малка част тук. А другата хромозома се издърпва на тази страна. Опитвам се да рисувам и да работя с цветовете по най-добрия начин. Изглежда ето така. Добре е да имаме различни цветове, за да можем да следим процеса. След това тази хромозома се издърпва насам. А другата на другата страна. Накрая тази се издърпва на тази страна. Нека нарисувам центрозомите. Това е едната центрозома, тя дърпа – Можем да кажем, че двете хромозоми биват избутвани надалеч една от друга. Двете хромозоми са избутвани надалече една от друга, за да стигнат до срещуположните полюси на клетката. Но това е резутат от най-различни интересни механизми, свързани с микротубулите и разместването на хромозомите, при което хомоложните двойки се разделят. Начинът, по който се разделят, е произволен. Розовата хромозома можеше също така да е отдясно. Оранжевата можеше да е отляво или обратното. Това допринася допълнително към разнообразието на гаметите. Всички гамети, които се произведат, ще имат различна генетична информация. Това беше анафаза I. Хомоложните двойки хромозоми се разделят. Можеш да се досетиш какво ще се случи през телофаза I. Телофаза I. Телофаза I прилича много на телофазата при митозата. Сега започва цитокинезата. Всъщност може да започне и по-рано. При митозата тя започва още през анафазата. Започваме да я виждаме. Хомоложните двойки хромозоми са се разделили напълно, те са в противоположните полюси на клетката. Те започват да се развиват и да се превръщат в хроматин. Тази хромозома е започнала да се деспирализира и да се превръща в хроматин. На нея има и малко цикламено. Има малко цикламено ето тук. Тази хромозома също започва да се деспирализира. Деспирализира се и се превръща в хроматин. Ще нарисувам и останалите. Тук имаме и тази хромозома, която е започнала да се деспирализира. Тази започва да се деспирализира. Има и малко оранжево. Ще има малко оранжево. Ядрената обвивка започва да се образува отново. Ядрената обвивка се образува отново. До голяма степен всичко, което се беше случило през профаза I, сега се връща назад. Ядрената мембрана беше изчезнала, хромозомите бяха спирализирани. Ще нарисувам центрозомите, които са извън ядрената мембрана. Микротубулите също се разтварят. Микротубулите също се разтварят. Имаме и цитокинеза. Имаме цитокинеза и тези две части се разделят. Разделят се на две отделни клетки. Когато направихме преглед на мейозата, казахме, че при първата фаза на мейозата преминаваме от диплоидна зародишна клетка към две хаплоидни клетки. Но това все още не е крайният продукт. Всичко това, през което мина клетката, всичко това, взето заедно, е мейоза I. В следващото видео ще разгледаме мейоза II. Опа, не исках да направя това. Да видим, всичко това е мейоза I. Ще го напиша с друг цвят. Всичко това тук е мейоза I. Виждаш, че всяка от тези клетки вече е хаплоидна. Те имат хаплоиден брой хромозоми, всяка има по две хромозоми. Всяка от тези две хромозоми има по две сестрински хроматиди. Ще видим, че при мейоза II, която много прилича на митоза, ще се разделят сестринските хроматиди на всяка от тези хромозоми. Те ще ни дадат две дъщерни хромозоми. Ще видим това ето тук. Хаплоидният брой хромозоми е две. Имаме две хромозоми тук и две хромозоми тук. В следващото видео ще разгледаме мейоза II.