If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 15: Клетъчно делене

500 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Този раздел е част от биологичната библиотека. Разглеждай видеа, статии и упражнения, подредени по тема.

Един от най-важните проблеми при клетъчното делене е ДНК-то на клетката да се разпредели възможно най-точно. (Неточното разпределение на ДНК = опасност от нефункционална клетка или дори рак!) Разбери как ДНК-то се свързва с протеини, за да образува хромозомите, защо различните видове клетки имат различен брой хромозоми и от какви части е съставена всяка хромозома.
Представи си, че се одраскаш по лакътя. Боли! Освен, че ти е неприятно, също така губиш не малко кожни клетки. Как тялото ти произвежда нови клетки на мястото на увредените или изгубените такива? Някои от останалите клетки могат да се делят (чрез митоза) и да направят нови здрави клетки. Научи повече за митозата и за клетъчното делене.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Нормалните човешки клетки имат двоен хромозомен набор, докато при сперматозоидите и яйцеклетките хромозомният набор е единичен. Как тогава от нормалната телесна клетка се образуват сперматозоидите и яйцеклетките? Отговорът на този въпрос се крие в процес на делене, който протича на два етапа и е наречен мейоза. Научи повече за мейозата и за това как тя допринася за генетичното разнообразие на хората (и на други организми, размножаващи се по полов път).
Клетките в тялото ти непрестанно се делят. Ако клетките са здрави, деленето им е внимателно контролиран процес, който протича единствено при подходящи условия. Раковите клетки обаче се делят неконтрулируемо. Научи повече за контрола на клетъчния цикъл, за раковите и стволовите клетки.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 500 точки за Майсторство!
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген