If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:48

Видео транскрипция

Здравей, Емили! Здравей, Дейвид! Днес ще си говорим за процеса апоптоза. Ще те попитам някои неща, ти ще ми обясниш какво изобщо е това. Дадено! Да поговорим за апоптозата! Да започнем с думата апоптоза. Проучих произхода ѝ. Видях, че идва от старогръцки. Това е, което научих. Тя произлиза от две думи частицата "апо" означава "далеч" а "птосис" означава падане, капане. Така че в действителност, цялата дума означава опадане, окапване. Доколкото разбирам това е програмирана клетъчна смърт, това е, това е написано, то е като аналог на окапването на листата от дърветата, това е нещо, което трябва да се случи, и клетките просто умират по предварително определен начин, когато трябва. Това не е случайно. Това е нещо, което клетката предприема с определена цел. Да, това е наистина добър начин да го обясниш. Мисля, че затова първите изследователи на процеса са го нарекли апоптоза, защото са искали да подчертаят, че това е вид клетъчна смърт, която е нормална, естествена част, от развитието на организма, от запазването на тялото, и дори предпазва от неща като вирусни инфенкции и рак. Това е нещо нормално и естествено, което тялото ти прави дори в момента. В този момент? – Да! – О, човече! Добре, какви са начините, по които може да умре една клетка? Ето какво имам предвид, приготвили сме диаграма. Ето една нормална, здрава клетка. И имаме и това, което изглежда като последица от някаква експлозия. Какво е това? Това общо взето показва два доста различни видове начини, по които може да умре клетката- Най-просто можем да ги наречем разхъврляно и стегнато. Добре! Но според по-официалните наименования тази избухнала клетка претърпява некроза, което е вид клетъчна смърт, при която клетката общо взето се подува и експлодира, и изпуска съдържанието си, което не е много хубаво, защото така може да се повредят другите клетки в тази област, това ще привлече клетки от имунната система, ще причини възпаление. А от другата страна е този стегнат процес, апоптоза, а тук се вижда как клетката се свива, ДНК се разпада, ядрата ѝ се разпадат... Тези малки неща тук са хромозомите, които се разпадат? Да, това са наистина малки фрагменти от хромозоми. Всъщност са много по-малки от това, което съм нарисувала. Това, което прави клетката, е просто да се разпадне на малки частици в които се заграждат различни клетъчни компоненти. Можеш да видиш как тези неща започват да се отпускат. И после клетките от имунната система, чиято работа е да изхвърлят отломките, те ще дойдат и ще изядат тези малки фрагменти, и ще бъде сякаш нищо не се е случило. Двата процеса наподобяват разликата между това да изхвърлиш боклука в чували за отпадъци и това да го изхвърлиш през прозореца на блока. Това е вярно, но можем да отидем дори по-далеч. Ако изхвърлиш боклука си в торби за смет, или чрез апоптозата, ти всъщност можеш да използваш отново това, което било в боклука. Интересно. Другите клетки могат да използват тези компоненти за свои цели и няма да пострадат от това, че край тях са разхъврляни гадни неща. И какви са обстоятелствата, при които се осъществява апоптозата? Колко често се среща тя? А колко често се среща некрозата? Некрозата обикновено е нещо, което тялото ти не желае. Случва се, когато клетката е изложена например на химическа отрова, когато клетката е механично повредена. Това са обстоятелства, при които клетката е била нападната и в резултат е умряла по неконтролируем начин. Добре! А апоптозата е неща, което се случва още от времето, когато човекът или някое друго гръбначно, е още мъничък ембрион и продължава през целия живот. Например когато се развиват ръцете, те първоначално са буца клетки които напомнят на гребло. И всъщност апоптозата е това, което ще извае пръстите ти от това гребло. Тоест искаш да ми кажеш, че в началото ръката ми е била леко назъбена и в последствие, докато се е развивала, тази тъкан е била абсорбирана от други клетки, които са изградили останалата част от ръката ми? Да, така е. Клетките първо умират чрез апоптоза, и после мехурчетата се струпват. Ъм, извинявай, какво? Така и не казах как ги наричам, но тези малки... Наричат се мехурчета? Тези малки издатини, това е много технически термин. Това е мехурче. Харесва ми! Ще я срещнеш в научни... Мехурче е научна дума? Напълно научна. Много ми харесва! Това е мехурче. Можеш да ги видиш на картината горе в ляво. Каква е тази картина тук? Това е общо взето същото, което видяхме и на диаграмата. Здрави клетки - от лявата страна на картината и мехурчески клетки, които претърпяват апоптоза, от дясната страна. Тоест всичките им клетъчни компоненти са преокаповат в торби за боклук, дори можем да ги наречем торби за рециклиране, и се изпращат към други клетки където компонентите могат да бъдат използвани отново за нещо? Точно така. Каква е тази попова лъжичка? За какво е тук? Това е същото като ръката, за която говорихме по-рано. Друг пример за апоптоза е метаморфозата на поповата лъжичка в жаба. Това е пример за една от фазите. Поповите лъжички имат много дълга опашки, а жабите като цяло изобщо нямат опашки. И всъщност жабите губят опашките си чрез апоптоза. И отново - клетките на жабата поглъщат опашката, за да използват клетъчните ѝ компоненти. Готино! Тоест опашката просто се събира и се превръща в задни крайници? Не знам с пълна точност, дали започва от края и продължава навътре или отпада с течение на развитието. О, човек, това е много яко. Тоест не е като листа, падащи от дърво. Не е като гущер с три задни крака. Ако сграбчиш променяща се попова лъжичка за опашката, тя направо ще падне. По-скоро тя бавно се поглъща от тъканта на растящата жаба. В смисъл, на клетъчно ниво, клетките разграбват от своите съседи, така че в този смисъл опашката пада. Но не е като тя наистина да пада, не се откъсва във формата на цял орган. По-скоро е като окапване на индивидуална клетка. Досега дадохме примери за апоптоза, която се наблюдава при развиващи се създания, но ти каза, че апоптозата се осъществява в тялото ми дори в този момент. Това е факт. Това означава ли, че процесът поддържа броя на клетките в тялото ми един и същ? Това е важна част от ролята, която играе апоптозата, особено за кръвоносната система, който постоянно изгражда нови клетки, и ако постоянно създаваш клетки, но никога не ги изхвърляш, накрая ще се окажеш с прекалено много клетки а по принцип не е хубаво да имаш прекалено много клетки в тялото. Това може да се случи при рак, ако имаш... Добре. Натрупват се прекалено много клетки. Важно е да се поддържа здравословен баланс, но тъй като заговорихме за рака, това е друга прекрасна услуга, която клетките правят за нас – ако понесат ДНК щета, която би могла да ги предразположи да станат ракови, те първо се опитват да я поправят, но ако не успеят да я поправят, при нормални обстоятелства те претърпяват апоптоза, така че няма шанс да предадат щетата и да станат ракови. Това е наистина важна предпазна роля, която апоптозата заема при възрастните хора или хората в който и да било стадий на развитие. Това е като голям червен бутон, като бутон за самоунищожение. Ако клетката сметне, че развива ракови симптоми, тя просто натиска бутона и предизвиква изливане на ензими, които я принуждават да претърпи апоптоза? Да, определено може да се разглежда така. Всъщност има различни начини, по които могат да бъдат спрени клетки, върващи към рак, и някои от тях включват вътрешни механизми, така че клетката следи себе си и наблюдава себе си. Казва си "Оу, ДНК-то ми не изглежда добре, не мога да го поправя!" Добре! Но също така клетката може да е наблюдава отвън, от друга клетка, като потенциална ракова клетка... Тоест някоя имунна клетка може да дойде и да лепне за болната клетка протеин, който да задейства същото нещо? Да, да. Не знам какъв точно е механизмът на комуникация, но е взаимодействие между двете клетки, където едната от тях казва на другата "Нещо не е наред с теб. Време е да приключваш." Яко. Значи апоптозата може да се случи по няколко начина, но общо взето взето всички тях, това е нормален, здрав етап от живота на клетката. Всички клетки ли умират по този начин? Има клетки, които претърпяват некроза, и в този смисъл не всяка клетка в тялото ти ще умре чрез апоптоза. Предполагам, че има и други начини за повторна употреба на клетки, които не се считат за апоптоза. Като кожни клетки, някои от тях претърпяват подобни процеси, но това технически не е апоптоза, макар да е регулирана форма на клетъчна смърт. Добре. Така че не бих казала, че всичките ти клетки в крайна сметка ще умрат по този начин. Но това е много често срещан начин за поддръжка, чрез който клетките умират и се заменят. Яко! Благодаря, Емили. Благодаря, Дейвид.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген