Клетъчно дишане

За този урок

Как клетките извличат енергия от храната, която ядеш? Оказва се, че клетките притежават мрежа от елегантни метаболитни пътища, посветени точно на тази задача. Научи повече за клетъчното дишане, ферментацията и други процеси за извличане на енергия от клетъчни горива като глюкозата.