Текущ час: 0:00Обща продължителност: 13:30
0 energy points
Overview of the basics of glycolysis. Създадено от Sal Khan.