Текущ час:0:00Обща продължителност:13:30
0 енергийни точки
Overview of the basics of glycolysis. Създадено от Sal Khan.