If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 2: Химия на живота

За този раздел

Този раздел е част от биологичната библиотека. Разглеждай видеа, статии и упражнения, подредени по тема.

Научи от какво е съставена материята! Ще говорим за елементи, атоми, атомни частици (протони, неутрони, електрони). Ще разгледаме също изотопи, радиоактивност и радиовъглеродно датиране.
Научи как са организирани електроните в атомите! Ще разгледаме атомния модел на Бор, електронните обвивки на атомите, електронните орбитали, както и закономерностите в периодичната таблица във връзка с електронните конфигурации и химичната активност на елементите.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген