Текущ час:0:00Обща продължителност:17:27

Видео транскрипция

Доста преди да разберем дори какво е ДНК, камо ли пък каква е структурата му и как се репликира, дори преди да се вгледаме и да открием процеса мейоза, случващ се в клетките, сме забелязвали, че потомството е продуктът от смесването на характеристиките, които родителите притежават. Например, че ако има мъж със сини очи - ето го синеокият мъж, и ако той се ожени за тъмноока жена - ето я жената с кафяви очи, нека да прилича повече на жена... Ако той се ожени за жената с тъмни очи, тогава в повечето случаи, може би дори във всички, в които участва тъмнооката жена, техните деца ще са с кафяви очи. Ето го и тяхното малко бебе с кафяви очи. ОК. И това е просто нещо, което е било наблюдавано с хиляди човешки поколения. И ние сме наблюдавали това. Наблюдавали сме как децата приличат на родителите си. Че те наследяват черти от тях и че някои черти изглежада доминират над други. Един пример за това е тъмният цвят на кожата. Може би дори косата или очите. Ако единият родител има светла пигментация, по-тмният изглежда доминира или поне се молучава смесица. Това всички сме виждали около нас. Науката за това какво и как се предава в поколенията е много по-стара от проучването на ДНК, чиято молекула е открита или поне се превръща в значима чак в средата на ХХ век. Това е изучавано дълго време и бащата на класическата теория за наследствеността е Грегор Мендел. Който всъщност бил монах и се занимавал с растениевъдство. Така наблюдавал кои черти се предават и кои не и се опитвал да разбере как се случва това.