If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Полигенно наследяване и ефекти на околната среда

Черти, които са контролирани от множество гени и/или повлияни от околната среда. Проявление и изразителност.

Как се наследява ръстът?

Ако се интересуваш от човешката генетика, ученето на Менделовата генетика може понякога да е вбесяващо. Често ще чуваш учител да използва човешка черта като пример в задача по генетика, но после ще каже "това е свръхопростяване" или "нещата са по-сложни от това". Тогава как всъщнаст су наследяват тези интересни човешки черти като цвят на очите, цвят на косата и кожата, височина и риск от развиване на някои заболявания?
Като пример да разгледаме човешкия ръст. Това не е прост белег, който се наследява съгласно постулатите на Мендел, а се характеризира с:
  • Непрекъсната вариация. За разлика от граховите растения, използвани от Мендел, при хората няма две ясно разграничени категории "висок" и "нисък". Всъщност при ръста на човека няма дори четири категории, или осем, или шестнадесет. Вместо това е възможно човек да порасне до много различни височини и ръстът може да се различава с части от сантиметъра1.
    Хистограма, показваща ръст в инчове на извадка от момчета гимназисти. Криват има приблизително камбановидна форма, само с няколко индивида в краищата (60 инча и 77 инча) и много индивиди в средата (около 69 инча).
    Ръстът на група абитуриенти. Изображение от "Continuous variation: Quantitative traits," by J. W. Kimball (CC BY 3.0)
  • Сложен модел на унаследяване. Може би забеляза, че високи родители могат да имат ниско дете, ниски родители да имат високо дете и двама родители с различен ръст може да имат дете по средата, или пък не. Също така братя и сестри с едни и същи родители може да имат различен ръст, такъв, който не попада в разграничителни категории.
Прости модели, включващи един или два гена, не могат точно да прогнозират всички тези модели на унаследяване. Тогава как се унаследява височината?
Ръстът и други подобни характеристики са контролирани не само от един ген, а вместо това от няколко (често много) гени, всеки от които прави малък принос за цялостния резултат. Този модел на унаследяване понякога се нарича полигенно унаследяване (поли – = много). Например скорошно проучване открило над 400 гена, свързани с вариации в ръста2.
Когато има участие на голям брой гени става трудно да разграничим ефекта на всеки отделен ген и още по-трудно да видим как генните варианти (алели) биват унаследени според законите на Мендел. Като допълнително усложнение, ръстът не зависи само от гените: той също зависи от фактори на околната среда като цялостното здраве на детето и вида хранителни вещества, които приема, докато расте.
В тази статия ще разгледаме как се унаследяват сложни черти като ръста. Също ще видим как фактори като генетичното минало и околната среда могат да повлияят на фенотипа (наблюдаемите характеристики), произведен от определен генотип (набор генни вариации, или алели).

Полигенно унаследяване

Човешки черти като ръст, цвят на очите и цвят на косата, се наблюдават в множество леко различаващи се форми, понеже са контролирани от много гени, всеки от които допринася някакво количество към цялостния фенотип. Например има два главни гена за цвят на очите, но има поне 14 други гена, които играят роля в точния цвят на очите на човека3.
Разглеждането на реален пример за човешка полигенна черта би станало сложно, предимно понеже ще трябва да следим десетки, или дори стотици, различни двойки алели (като 400-те, участващи в ръста!). Но можем да използваме пример, който включва пшенични зърна, за да видим как няколко гена, чиито алели "се допълват", за да повлияят една и съща черта, могат да произведат спектър от фенотипове1,4.
В този пример има три гена, които създават червеникав пигмент в житните зърна, които ще наречем A, B и C. Всеки от тях има два алела, един от които създава пигмент (алелът с главна буква) и един от които не създава (алелът с малка буква). Тези алели имат допълващ се ефект: генотипът aa няма да допринесе за пигмент, генотипът Aa ще допринесе за някакво количество пигмент, а генотипът AA ще допринесе за повече пигмент (два пъти повече от Aa). Същото е вярно за гените B и C1,4.
Решетка на Пънет с 64 квадратчета, илюстрираща фенотипа на потомците при кръстоска на AaBbCc x AaBbCc (при което всеки алел с главна буква допринася една единица пигмент, докато всеки алел с малка буква допринася нула единици пигмент).
От 64 квадрата в таблицата:
1 квадрат произвежда много, много тъмен червен фенотип (шест единици пигмент)
6 квадрата произвеждат много тъмен червен фенотип (пет единици пигмент)
15 квадрата произвеждат тъмночервен фенотип (четири единица пигмент).
20 квадрата произвеждат червен фенотип (три единици пигмент)
15 квадрата произвеждат светлочервен фенотип (две единици пигмент)
6 квадрата произвеждат много светъл червен пигмент (една единица пигмент)
1 квадрат произвежда бял фенотип (без единици пигмент)
Диаграма, базирана на подобна диаграма от W. P. Armstrong5.
Сега да си представим, че две растения, хетерозиготни по всички три гена (AaBbCc), бъдат кръстосани едно с друго. Всяко от родителските растения ще има три алела, които изграждат пигмент, водейки до розови зърна. Но тяхното поколение ще попадне в седем цветови групи, вариращи от липса на всякакъв пигмент (aabbcc) и бели зърна до много пигмент (AABBCC) и тъмночервени зърна. Това са видели изследователите при кръстосване на определени разновидности пшеница1,4.
Този пример показва как можем да получим спектър от леко по-различни фенотипове (понякога близки до непрекъсната вариация) със само три гена. Не е трудно да си представим, че докато увеличаваме броя участващи гени, ще можем да получим още по-фини вариации в цвета или в друга черта като ръста.

Влияние на околната среда

Човешките фенотипове – и фенотиповете на други организми – също варират, понеже биват повлияни от околната среда. Например даден човек може да има генетична тенденция да е с поднормено или наднормено тегло, но реалното му тегло ще зависи от диетата и упражненията (като тези фактори често играят по-голяма роля от гените). Друг пример – цветът на косата ти може да зависи от гените – докато не оцветиш косата си в лилаво!
Един удивителен пример за това как околната среда може да повлияе на фенотипа идва от наследственото заболяване фенилкетонурия (PKU)6. Хората, които са хомозигонтни по болестните алели на PKU гена, нямат активност на определен ензим, който разгражда аминокиселината фенилаланин. Понеже хората със заболяването не могат да се отърват от излишния фенилаланин, той бързо се натрупва до токсични нива в телата им7.
Ако PKU не се лекува, излишният фенилаланин може да не позволи на мозъка да се развие нормално, което води до интелектуални затруднения, припадъци и разстройства на настроението. Но понеже PKU се причинява от натрупването на твърде много фенилаланин, също може да се лекува по много прост начин: чрез даване на засегнатите бебета и деца на храни, бедни на фенилаланин8.
Ако хората с фенилкетонурия следват стриктно тази диета от много ранна възраст, те може да имат много малко, или дори никакви, симптоми на заболяването. В много страни всички новородени биват изследвани за PKU и подобни генетични заболявания скоро след раждане чрез прост кръвен тест, както е показано в изображението по-горе.
_Изображение: "Тестване на фенилкетонурия," by Eric T. Sheler, USAF Photographic Archives (обществено достояние)._

Променлива експресивност, непълна проницаемост

Дори за характеристики, които са контролирани от единичен ген, е възможно хората с един и същи генотип да имат различни фенотипове. Например в случая с генетично заболяване хора с един и същи генотип за заболяването може да имат по-силни или по-слаби форми на заболяването, а някои може дори да не развият заболяването изобщо.
При променливата експресивност един фенотип може да е по-силен или по-слаб при различни хора с един и същи генотип. Например при група хора с причиняващ заболяване генотип някои може да развият тежка форма на заболяването, докато други може да имат по-лека форма. Идеята за експресивността е илюстрирана в диаграмата по-долу, като нюансът зелено представлява силата на фенотипа.
Тясна експресивност: всички шест квадрата са тъмно зелени.
Променлива експресивност: шестте квадрата са с различни нюанси на зеленото.
Квадратите във всеки пример са предназначени за представяне на индивиди с един и същ генотип за гена, представляващ интерес.
Илюстрация, създадена според подобно изображение от Steven M. Carr10.
При непълна проницаемост хората с определен генотип може да развият фенотип, свързан с генотипа, или да не го развият. Например между хора с един и същи причиняващ заболяване генотип за наследствено заболяване, някои може никога да не развият заболяването. Идеята за проницаемост е илюстрирана от диаграмата по-долу, като зеленият или белият цвят представляват наличието или липсата на фенотип.
Пълна проницаемост: всички шест квадрата са тъмно зелени.
Непълна проницаемост: три от квадратите са тъмно зелени, и три от квадратите са бели.
Квадратите във всеки пример са предназначени за представяне на индивиди с един и същ генотип за гена, представляващ интерес.
Илюстрация, създадена според подобно изображение от Steven M. Carr10.
Какво причинява променлива експресивност и непълна проницаемост? Други гени и обстоятелствени ефекти често са част от обяснението. Например причиняващи болест алели от един ген може да бъдат потиснати от алели на друг ген другаде в генома или цялостното здраве на човека може да повлияе на силата на болестния фенотип11.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.