Основно съдържание

Раздел: ДНК като генетичен материал

За този урок

Какво точно представлява ДНК? Този на пръв поглед прост полимер, съставен от едва четири различни мономера, е генетичният материал за всички живи организими. Например твоята ДНК дава инструкции за изграждането и поддържането на твоето уникално тяло и може да бъде предадена, ако имаш деца. Научи повече за откриването, структурата и синтеза на тази забележителна молекула.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген