If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 28: Екология

800 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Този раздел е част от биологичната библиотека. Разглеждай видеа, статии и упражнения, подредени по тема.

Искаш да прегледаш основните концепции в екологията? Просто се чудиш какво представлява науката екология? Значи си на правилното място! Научи как организмите взаимодействат помежду си и със средата си, за да създадат удивително сложни и красиви мрежи.
От коя популация си част? Хората и други организми могат да бъдат групирани в популации - съвкупности от организми от един и същ вид, които се намират на едно и също място. Научи за инструментите, които еколозите използват, за да изучават популациите и да прогнозират как може да се променя числеността им в бъдеще.
Всеки вид би могъл да завземе планетата, просто като се възпроизвежда при наличие на неограничени ресурси. Това се отнася и за бактериите, червеите и змиите, за които може би не ти се иска да покрият земната повърхност със слой с дебелина над метър. Научи как нарастват популациите и защо растежът им в природата винаги е ограничен.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Популациите сами по себе си са готини. Но какво се случва, когато имаш популации на различни видове на едно и също място? Нещо още по-готино – получаваш екологично съобщество! Научи повече за това как видовете взаимодействат помежду си в съобществата.
Какво прави екологичните съобщества повече или по-малко стабилни на сътресения? Какво се случва, когато един инвазивен вид бъде въведен в нова среда? Научи как можем да опишем структурата на едно екологично съобщество и защо по-разнообразното екологично съобщество обикновено е по-стабилно.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Какво е екосистема? Е...това може да е нещо толкова малко, колкото приливен басейн, или нещо толкова голямо като дъждовните гори на Амазонка. Но с каквато и големина да е, една екосистема се състои от съобщества (популации от взаимодействащи си видове). Научи за различните видове екосистеми и как енергията циркулира в екологичните съобщества.
"Атомите се рециклират". Това може и да не звучи много забавно. Но представи си го така: някои от атомите, които сега изграждат тялото ти, някога почти сигурно са били част от дървета, камъни, различни животни, други човешки същества и дори динозаври! Научи повече за кръговрата на материята в екосистемите на Земята и защо циклите на водата, въглерода, азота и фосфора са толкова важни за живите същества.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за Майсторство!
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген