If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:55

Видео транскрипция

Ще поговорим малко за биогеохимични цикли. Терминът биогеохимични звучи много сложен. Но това всъщност са само цикли, които включват различни молекули, които са от съществено значение за живота и как те се движат в една екосистема и наистина, как те циркулират през цялата, през цялата биосфера. И молекулите, за които ни е грижа, и молекулите, които могат да се състоят от един елемент или множество елементи. Те са неща като водните молекули. H2О. Кислородът и водородът дават живот на много живи същества, както и много биомаса. Водата е само основен елемент, който участва в живота - такъв, какъвто го познаваме. Ние също ще поговорим за въглерода. И поемането на въглерод може да се свърже с биогеохимичните цикли. Във въздуха има въглероден диоксид. Има много въглерод в органичните молекули, който образува повечето от живота - такъв, какъвто го познаваме. Има и участници, на които може би не обръщаме чак толкова голямо внимание. Има неща, като азотът и разбира се, има участници като фосфора. Може би си казвате: "Добре, разбирам, че повечето органични молекули са съставени от един куп въглеродни и водородни атоми и понякога от кислород. "Но какво да кажем за азота? "А какво да кажем фосфора?" И не забравяйте, вашата ДНК, дезоксирибонуклеиновата киселина. Става въпрос за азотните основи. Аденин и гуанин и всички тези неща, които свързваме с ДНК, те включват азот. А има и други биомолекули. Аминокиселини, протеини, амино киселини, които образуват протеини и съдържат азот. Фосфор, ATP. Аденозин трифосфат. Той е от съществено значение. Той е в това ядро ​​биомолекули. Той също е в основата на ДНК. Така че това са всички елементи, които са от съществено значение за живота. И най-важното е, че всички те всички се рециклират чрез биохимични цикли. Така че всички те се рециклират. Говорихме за това как се сформира енергията на една екосистема. Тя може да започне със светлинна енергия от слънцето и след това с течение на времето, като се преобразува в друга форма, като преминава от една форма в друга, тя се разсейва като топлина. Но веществата, елементите, молекулите - се рециклират. Така е устроен света. Искам да кажа, че има няколко метеорити, които падат понякога. Но по-голямата част, повечето от материята около нас е тук от самото начало, когато за първи път се е образува земята. Тя е създадена първо отвътре, заради синтезни реакции на звездите, преди много милиарди години. Така че всичко в живота, всичко, което сме виждали досега в историята на земята, през по-голямата част, съдържа едни и същи елементи и едни и същи молекули, които са били рециклирани отново и отново. И така, когато се замислим за биогеохимични цикли, ние ще се сетим за такива неща, като за H20, ще се сетим за водния цикъл. Воден цикъл. Има цяло видео на тази тема, но накратко, водата може действително да се съхранява по няколко различни начина. Част от нея не може да се изпари като водна пара. В крайна сметка тя се кондензира под формата на облаци и след това да се трансформира в дъжд и по този начин осигури достъп на животните до прясна вода и така действително да даде живот на организмите. Вие всъщност, както и аз приемаме водата като част екосистемата на живите организми, но в друго видео разглеждаме тези въпроси по-подробно. Също така ще чуете хората да говорят за това, ако говорим за въглеродните емисии, въглеродния цикъл. Цикълът на въглерод. И точно както много високо ниво на преглед на въглеродния цикъл. Така че нека приемем, че това е основата. Да кажем, че това тук е растение, което е плод на производител и себепроизводство. За това говорим в нашето видео за екосистемата. Така че нека нарисувам тук едно листо. Това е растение, което расте. Това, което прави, докато расте е да приема светлинна енергия, като получава светлинна енергия от слънцето. Така че това е светлината енергия точно там и използва светлината енергия, за да се справи с въглерода. Въглеродът, който произвежда това растение. Той не възниква просто от нищото, той се рециклира.. Рециклира се от въглеродните молекули, които са във въздуха. Така въглеродни молекули, които ще бъдат във въздуха, или въглеродът във въздуха, ще бъде под молекулярна форма, в случай, че ще бъде въглероден диоксид. Така това там е CO2. И така, растението използва светлинната енергия и това газообразно състояние, този CO2 газ, и е в състояние да поправи въглерода, да го изгради. Така, че това изглежда, сякаш растение просто расте. Не е ясно от къде идва всичката маса. Но тя буквално идва от въздуха. И може да бъде в състояние да получи част от хранителните вещества. Особено неща, като азотния фосфор от земята и така бихме могли да стигнем до циклите на азота и фосфора. Но след като тези растения веднъж поправят целия този въглерод, част от него бива съхранен в биомасата, понякога растението умира и след това той бива заровен и ако има достатъчно налягане, той може да се превърне във въглеводород. Така въглеводородът, когато заредите колата си с гориво, е наистина, наистина енергия, съхраняванана от мъртви растения много дълго време преди да бъде заровен и трансформиран така, но всъщност растенията, чрез фотосинтезата, са първите, които съхраняват тази енергия. Но след това, разбира се, както говорихме, животните може да изядът тези растения. Така че нека нарисувам животно, което го изяжда. Така това прилича на животно. Добре, то изглежда, че иска да яде не само растения. Така че ще го нарисуваме като нещо между алигатор и пиле. Е, това е достатъчно близо. Е, получихте представа. Когато яде растениято, използва част от въглерода, е бил първоначално преработен от растението за неговата собствена биомаса, но той и ще бъде, като преработи малко от него, ще се използва връзката, която съхранява енергията в тези химични връзки, да живее и расте, и да се движи. И както го прави, ще издиша СО2. Така CO2 се връща в околната среда. Това сега е огромно опростяване на въглеродния цикъл, но това е общата идея. И в крайна сметка това нещо може да умре или може да бъде изядено от други. И след това имаме разлагащите се тук долу, които биха могли допълнително да се възползват от тези химични връзки, които първият е създал, използвайки светлинната енергия. Разлагащите се са тук. И те могат също така, като консумирането това, да освободят повече CO2, което в крайна сметка след това ще бъде отново поправено от първичен производител. Има и други подобни цикли на азота и фосфора. Тези често включват бактерии за преработване на азота и фосфора от въздуха, да го направят достъпен като хранителните вещества в почвата за някои от основните производители, като въглеродния цикъл. И азот не получава много внимание, но това е всъщност газът в най-голямо количество е нашата атмосфера. Точно сега той е навсякъде около нас, дори докато дишаме, ние вдишваме много азот. Въпреки, че не играе важна роля, както казват, кислородът и кислородът във въздуха е молекулярен кислород. Така, че бих могъл да напиша O2 точно тук. Или докато ние издишваме въглероден двуокис. Така че мога да напиша C CO2. CO2 точно там. Дано това ви помага да разберете как материята се рециклира. Енергията преминава през екосистеми, включително най-големите екосистеми на земята, което е земя е биосфера. Има значение постоянно да се рециклира. И значението на този цикъл, ние наричаме биогеохимични цикли. Мисля, че доста пъти повторих думата цикъл.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген