If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:45

Видео транскрипция

Азотът често получава по-малко внимание от въглеродa или кислородa, но азотът е много важен за живота също. И подобно на въглеродa и кислородa, циркулира през нашата биосфера. Едно нещо, което е може би изненадващо за азотa, ако не сте го изучавали особено, е, че е много, много често срещан в нашата атмосфера. 78% от нашата атмосфера е молекулярен азот, така че е под формата на N2. Tова тук е молекулярен азот. Имате два азотни атома, ковалентно свързани един с друг. За разлика от въглеродa, който може директно да се фиксира от растения, в кръга на въглеродния цикъл говорим за това как продуцентите (растения) могат да отнемат светлинна енергия и да използват това, за да трансформират въглерод от въздуха в солидно състояние и да съхранят тази енергия в тези въглерод-въглерод връзки , азотът не може да бъдат пряко фиксиран от сложни организми, като растенията. Вместо това, основен участник, който фиксира азот от въздуха, така че да има всички тези N2 молекули във въздуха , но главните актьори тук не са растения, а прокариотите, като бактерии. Така че нека да поставим малко почва тук. Бактериите могат да бъдат на куп различни места. Би могло да има бактерии в тази почва. Аз ще ги направя малко по-голями, така че да можете да ги видите. Някои прокариоти тук, ето ги бактериите. И някои видове бактерии са способни, и прокариоти, са в състояние да фиксират азота. Така че това, което те са в състояние да направят, е, че могат да вземат този N2 и да го превърнат в нова форма, която е по-използваема от сложни организми като растенията. Така че това е бактерията, нали тук. Така че това е бактерията. Ето това малко кръгово направление на ДНК, Можех да го нарисувам по друг начин-- Бих могъл да го направя по-сложно, но нека просто го направим така. Бактериите са в състояние да фиксират този N2 и да го превърнат в амоняк, NH3. И това е този амоняк, това е този амоняк, който е наистина полезен за растенията и други сложни организми. Така че това е така тук. Така че, подобно на растенията във видеото за въглеродния цикъл ние говорим за това как растенията фиксират въглерода, въглеродът представлява голяма част от органичните молекули, но много важни органични молекули също така имат нужда от азот. И това са примери на органични молекули че ще намерите в растенията, и вие ще ги намерите в много различни видове организми. Така че това, което е право тук е аминокиселина, аминокиселина, ние виждаме, право там, азота. Това, право тук, е нашият добър стар приятел, ATФ, аденозин трифосфат, съхранителят, бързият съхранител на енергия в биологичните системи. Виждате азота в синьо точно тук. Това е известното ДНК, Дезоксирибонуклеинова киселина. И вие виждате азотните молекули през цялата тази макро молекула. Така азот е от съществено значение за живота, но стъпалото за фиксиране на азота е направено от бактериите, които след това могат да произведат амоняка, който след това може да се използва от растенията, и след това с яденето на растения, хора като теб и мен можем да се получим азот в системите ни. Сега, това не е просто една еднопосочна улица. Това означава, че ние сме просто преминаваме от азота в атмосферата, и го получаваме фиксиран от прокариоти, а после това се използва-- ще бъде превърнат в амоняк и ще бъде употребен от по-висши организми. Тъй като евентуално всичкия би, би се изхабил. Когато един организъм умира, тъй като един организъм умира, нека да кажем, че това е един мъртъв организъм, може да бъде бактерия, но аз ще се спра на висш организъм, мулти-клетъчен, това е мъртво растение тук, Не искам да се нарисувам мъртви животни, това би било по-болезнено. Така че нека да кажем, че това е едно мъртво растение там. И когато то се разлага, и има много различни видове бактерии, въпреки че може да ги направя, един вид, изглеждащи еднакво, нека да кажем, че това е още една бактерия в оранжево. Тъй като тези бактерии храносмилат тези растения, те са в състояние да, те биха могли да отнемат части от азота и да ги разделят на нитрити и нитрати, това са молекули включваща азот, свързан с два или три кислорода и могат да ги върнат обратно в състояние на амоняк. Така че можем да се върнем, и да имаме бактерия, която ни връща към амоняка, или евентуално превръщане на азота в нитрити и нитрати, бихме могли да се върнем бихме могли да се върнем и към този молекулярен азот, N2. Той след това се освобождава обратно в атмосферата. Така че, той може да се получава, дори и,нали знаете, може да се съхранява и по други начини. Но,като цяло, тъй както виждате тук, на този модел. Имаме тези елементи, които са от съществено значение за живота. Те не просто изчезват или се образува от нищото, те постоянно се рециклират в нашата биосфера. И азотът не получава толкова внимание като въглерода или кислорода, но е от съществено значение за живота. В действителност, когато се вгледате, особено в растения и отглеждането на растения, и ще си помислите за тор. Торът е нещо, което ако се замислим и ако го добавите към растение, то ще порастне повече. Така че без него, той един вид ограничава колко бързо едно растение може да расте, много от този тор ще съдържа азот, и в други видеа, ще говорим за и фосфор и това как фосфорът и азотът и тяхната наличност в почвата, често е ограничаващ скоростта фактор за растенията. И знаем това, защото ако добавим повече азот или фосфор, ще добавим повече амоняк към тази почва, растенията ще порастнат по-бързо.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген