If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:31

Видео транскрипция

Да поговорим малко за елемента фосфор и неговото значение за живота, както и как той преминава през живите системи. Така че ще говорим за кръговрата на фосфора. Първо, важно е да се разбере, че фосфорът е силно реактивен елемент, поради това рядко се намира самостоятелно. Обикновено се открива във фосфатна форма. Това, оранжевото, тук е фосфорен атом, който е свързан с четири кислородни и по този начин, по който е оформено това, то ще има електрически заряд -3. По този начин често биха се образували йонни връзки с други елементи или един от кислородните атоми би могъл да има ковалентна връзка, или би могла да се образува фосфорна киселина, когато кислородът е свързан с водорода, но това е основната форма, в която обикновено се среща. Това, към което соча, е фосфорът, но цялото това нещо ще наричаме фосфат. Ще наричаме това фосфат. Виждате го да се появява в състава на много важни макромолекули в биологията. Това е ДНК. Както ДНК, така и РНК имат фосфатни скелети. Можете да видите от двете страни на стълбата, предполагам, че на това би могло да се оприличи, скелета на нашите ДНК молекули. Виждате тези фосфати, а в центъра на фосфата се вижда фосфорният атом. Тук имаме и АТФ. Изучаваме това по биология. Това е двигателят, задвижващата сила на биологичните системи. Съкратено е от аденозин трифосфат. Тук имаме три фосфатни групи и когато една от тях бъде откъсната, тя може да захранва реакции. Тя също може да промени структурата на ензимите. Фосфатът може да прави най-различни интересни неща, затова дано сте разбрали, че той е от съществено значение за живота, защото такъв, какъвто го познаваме, той със сигурност включва АТФ и ДНК, както и много други неща, в които важна роля имат фосфатите. Фосфатът, или по-конкретно фосфорът, се различава в известна степен от въглерода и азота по това, че не се среща в атмосферата. Обикновено не се среща като газ. Вместо това, фосфатът се открива в скали, които са фосфатни. Там ще има и други елементи като например хлор. Има цял куп различни видове фосфатни скали, но когато те са в своята седиментна форма... Нека нарисувам малко почва тук. Да кажем, че в нея има някакви фосфати. Това позволява на растенията да растат в тази почва. Това растение расте в тази почва и то, както говорихме преди, може да преработва въглерода от атмосферата, използвайки енергията на светлината, но фосфатът ще дойде от почвата. Фосфатът вече е там, и това помага на растението да расте, защото то се нуждае от него за своя АТФ, ДНК, РНК, както и за други неща. Фосфатът често се счита за фактор, ограничаващ скоростта на растежа на растенията и това е причината много от торовете да съдържат фосфор, фосфати или азот. Следващия път, когато смятате да наторявате неща във вашата градина, погледнете съставките. Там ще видите фосфат, защото това може да бъде дефицитният ресурс, или нещото, което възпрепятства растежа на растението. Бихте казали, „–Имам АТФ и ДНК в тялото си.“ „–Как мога да си набавя фосфати?“ Можете да направите това, като ядете растения. Това сте Вие, докато ядете растение. Растението влиза ето тук. Как всичко това образува кръговрат? Когато тази жива материя умре, казах го в предишното видео... Ще ви покажа мъртво растение, защото мъртво животно е малко неприятно. Това е растението, то е мъртво сега. Да кажем, че е погребано някак си с малко почва отгоре, така че това е просто едно мъртво растение. Фосфатите в това растение могат да се върнат обратно в почвата. Можете да гледате на това като на доста сбит кръговрат, но същото нещо ще се случи, след като вие или аз умрем, фосфатите, ако ни погребат, ще отидат в почвата. Има обаче и други начини, по които те, както и съответният фосфор биха могли да се рециклират. Но може да се мисли и по-мащабно. Да кажем, че има река. Тук има река. Това е или много малка река, или много голямо растение, което нарисувах. Реката може да вземе фосфати от тази почва и да ги докара до океана, а там те да бъдат използвани от морските организми. След това, когато някой от тези организми умре, той отива на дъното на океана, а в някакъв момент в бъдещето тази част от дъното на океана може да бъде избутана нагоре, и от нея да порасне растение. Така че можете да си представите всякакви възможни кръговрати. Ние всъщност ставаме свидетели на все повече и повече от това, тъй като хората са казали: „Ако фосфатът е факторът, ограничаващ растежа на растенията, а ние трябва да отглеждаме много от тях, за да се изхранваме, то ние започнахме да го добиваме.“ Започнахме да добавяме много повече в почвата, но също така това е предпоставка, голяма част от него да се отмива от реките и потоците и в крайна сметка да стига до океана. Както ще разберем, това всъщност може да има много лоши последствия за нашата биосфера.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген