If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:09

Видео транскрипция

Това, което искам да направя в това видео е да помислим как различните популации, които делят една и съща екосистема взаимодействат една с друга и дават обратна връзка една за друга. Има много такива примери, но най-познатият от тях е случаят, при който една популация иска да изяде друга. Имаме хищническа популация, която се храни от плячка. Значи имаме взаимодействие между хищник и плячка. Ще нарисувам плячката в някакъв кървав цвят, предполагам, защото ще бъде разкъсана. Нека да помислим как тези популации могат да взаимодействат. Нека нарисувам малка схема, която най-вероятно ви е позната вече, където да изобразя как една популация може да се промени с времето. Значи хоризонталната ос е времето. Вертикалната ос е популацията. Популация. Да кажем, че в началната ни точка плячката ни се намира относително високо. Да кажем, че по това време е там и че по някаква причина популацията на хищника е относително малка. Какво мислите, че ще се случи тук? В този момент, с малка гъстота на хищници, ще им е много по-лесно да намерят храна и ще е много по-лесно плячката да бъде хваната. След като е по-лесно за хищниците да намерят храна, може да се представите, че тяхната популация започва да нараства. Но това, което ще се случи е, че тяхната популация ще се увеличи. Е, тогава ще е по-възможно плячката да бъде хваната. Ще има повече ловци наоколо, повече хищници. Тогава популацията ще започне да намалява до степента, в която ако популацията на плячката стане прекалено малка, хищникът ще започне да има затруднения в намирането на храна и неговата популация ще започне да намалява и в следсвие от това, какво ще се случи с плячката? Е, тогава ще има по-малко хищници наоколо и популацията на плячката ще започне да се увеличава. Мисля, че забелязвате какво се случва. Хищникът и плячката изобразяват цикличното взаимодействие помежду си. А това, което току-що нарисувах, е добре познато като цикъла хищник-плячка. Просто ви показах един свят, където съществува цикъл между популациите на хищника и плячката. Също така може да задействате компютърни стимулатори, които да ви го покажат, дори наблюдателни данни в тази област го показват. Един от най-често даваните примери е взаимодействието между северния бял заек, който ще е плячката в този случай, и канадския рис, който ще е хищникът в този случай. Виждате подобен цикъл на този, който нарисувах просто го показва, а това тук са официалните данни. Може да видите как тече времето тук, това е доста дълъг отрязък от време. Започваме в началото на 19-ти век и стигаме до средата на 20-ти век. Това са грубо 100 години събиране на данни, по вертикалната ос имаме хиляди животни и изобразяваме двете популации - на северния заек и на канадския рис в тази схема. Както виждате, когато популацията на плячката е голяма, когато тя е, извинете, когато популацията на хищника е голяма, когато имаме много канадски рисове наоколо, забелязваме по-малка популация на плячката, на заека. Но тогава, тъй като има малка популация на храната в тази ситуация, популацията на хищника започва да намалява. Нека нарисувам една стрелка тук. Популацията на хищника започва да намалява, нека го направя в същия син цвят. Значи популацията на хищника започва да намалява и докато това се случва, популацията на плячката се увеличава, защото има по-малко ловци наоколо. И така популацията на плячката се увеличава и наблюдаваме обратното. Когато популацията на плячката е, ще го покажа тук, това са официални данни. Затова не винаги е много ясно. Но когато популацията на плячката е наистина голяма, а популацията на хищника е относително малка, тогава хищникът казва: "Ей, наистина е лесно да намеря храна сега". Това е отпорната точка в това, което се опитвам да покажа. И тогава популацията започва да се храни по-лесно. О, не, какво направих? Ето, ето. Нека се уверя. И така тяхната популация започва да расте и докато това се случва, популацията на плячката започва да намалява. Това са истински данни, показващи северния заек, който е плячката, и канадския рис, който е хищникът, през много, много векове, за да се покаже този цикъл на хищника и плячката.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген