If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Екологична сукцесия

Сукцесията като прогресивна промяна на екологичното съобщество. Сравнение между първична и вторична сукцесия. Климакс на екосистемата.

Основни идеи

  • Сукцесия е поредица от прогресивни промени в състава на дадено екологично съобщество с течение на времето.
  • При първична сукцесия наскоро открила се или наскоро формирана скала се колонизира от живи организми за първи път.
  • При вторична сукцесия дадена област, заемана по-рано от живи организми и повлияна неблагоприятно — разрушена — след това се колонизира повторно след разрушението.

Въведение

Някога разглеждал/а ли си пейзаж със сложна, разнообразна общност от растения и животни — като гора — и чудел/а ли си се как тя се е появила? Някога тази земя трябва да е била само голи скали, но днес тя поддържа богата екологична общност, състояща се от популации на различни видове, които живеят заедно и взаимодействат един с друг. Шансовете са това да не се е случило за една нощ!
Еколозите имат силен интерес да разберат как се образуват съобществата и как се променят с времето. В действителност те прекарват много време, наблюдавайки как сложни съобщества като горите възникват върху гола земя или голи скали. Те проучват места, където са се случили вулканични изригвания, разтапили са се ледници или е имало горски пожари, които са прочистили земята или са се оголили скали.
При изучаване на тези места в течение на времето еколозите виждат процесите на постепенна промяна в екологичните съобщества. В много случаи съобщество, възникващо в разрушен район, преминава през поредица от промени във видовия състав, често в течение на много години. Тази поредица от промени се нарича екологична сукцесия.

Сукцесия

Екологичната сукцесия е поредица от прогресивни промени във видовете, които съставляват едно съобщество с течение на времето. Еколозите обикновено определят два вида сукцесия, които се различават по техните отправни точки:
  • При първична сукцесия наскоро изложена или наскоро формирана скала се колонизирана от живи организми за първи път.
  • При вторична сукцесия област, която преди е заемана от живи организми, е разрушена и след това колонизирана повторно след разрушението.
Сукцесията често включва промяна от съобщества с по-ниско видово разнообразие - които може да бъдат по-малко стабилни — към съобщества с по-високо видово разнообразие — които може да бъдат по-стабилни start superscript, 1, end superscript — въпреки че това не е универсално правило.

Първична сукцесия и видове пионери

Първична сукцесия възниква, когато се формира нова земя или гола скала е изложена, осигурявайки местообитание, което може да бъде колонизирано за първи път.
Например първична сукцесия се извършва след изригването на вулкани като тези на Големия остров в Хавай. При изтичането на лавата в океана се формират нови скали. На Големия остров всяка година се добавят около 32 акра земя. Какво се случва с тази земя по време на първична сукцесия?
Първо, ерозия и други природни сили разрушават субстрата, скалите, достатъчно за установяването на някои устойчиви растения и лишеи с малко изисквания към почвата, известни като видове пионери (виж изображението по-долу). Тези видове помагат за по-нататъшното превръщане на богатата на минерали лава в почва, където други, по-малко издръжливи видове, може да растат и евентуално да заменят видовете пионери. В допълнение, докато тези ранни видове растат и умират, те добавят към все по-нарастващия слой от разграждащ се органичен материал и допринасят за формирането на почвата.
Снимка на сукулентни растения, колонизиращи изстиналата лава в процес на първична сукцесия на остров Мауи.
По време на първична сукцесия в Йава в Мауи, Хавай, сукулентни растения са пионерни видове. Изображение на : Community ecology: Figure 17 by OpenStax College, Biology, CC BY 4.0; work by Forest and Kim Starr
Този процес се повтаря много пъти по време на сукцесия. При всеки стадий в областта се преместват нови видове, често поради промени в околната среда, причинени от предишния вид, и те може да заменят своите предшественици. В някакъв момент съобществото може да достигне сравнително стабилно състояние и да спре да се променя по състав. Обаче не е ясно дали винаги има - или поне в повечето случаи — стабилна крайна точка на сукцесия, както ще обсъдим по-късно в статията.

Вторична сукцесия

При вторична сукцесия по-рано заета област се колонизира повторно след разрушение, което е убило много или всички видове в първоначалното съобщество.
Класически пример за вторична сукцесия се случва в гори от дъб и американско твърдо дърво, претърпели горски пожар. Горските пожари са изгорили повечето растителност и убили животните, които не са способни да избягат от района. Техните хранителни вещества, обаче, са се върнали в земята под формата на пепел. Тъй като опожарената област вече има богата на хранителни вещества почва, тя може да бъде колонизирана повторно много по-бързо, отколкото голите скали при първичната сукцесия.
Преди пожар растителността в гора от дъб и американско твърдо дърво била доминирана от високи дървета. Тяхната височина им помага да имат достъп до слънчева светлина и същевременно засенчва земята и други ниско разположени видове. След пожара обаче, тези дървета не изникват обратно нагоре веднага. Вместо това първите растения, които израстват обратно, обикновено са едногодишни растения – растения, които живеят само една година — последвани след няколко години от бързорастящи и разпространяващи се треви. Ранните колонизатори може да бъдат класифицирани като видове пионери, както при първичната сукцесия.
Изображение на: модифицирано от Forest succession by Lucas Martin Frey, CC BY 3.0
След много години, поне отчасти поради промените в околната среда, причинени от растежа на треви и други видове, ще се появят храсти, последвани от малки борови, дъбови и американски твърди дървета. В крайна сметка, не допускайки по-нататъшни разрушения, дъбовите и американските твърди дървета ще станат преобладаващи и ще образуват плътен сенник, връщайки общността към нейното първоначално състояние — нейния състав преди пожара. Този процес на сукцесия отнема около 150 години.

Ход и крайна точка на сукцесията

Еколозите, който първи изучавали сукцесията, я разглеждали като предвидим процес, в който съобществото винаги преминава през една и съща серия от етапи. Те също така смятали, че крайният резултат от сукцесията е стабилно, непроменящо се крайно състояние, наречено климакс на съобществото, котео до голяма степен се определя от климата на района. Например в горния пример зрялата гора от дъб и американско твърдо дърво би била климакса на съобществото.
Днес схващанията за установен ход на процеса на сукцесия и стабилен климакс на събоществото се поставят под въпрос. Вместо да поеме по предварително определена пътека, изглежда, че сукцесията може да следва различни пътища в зависимост от спецификата на ситуацията. start superscript, 1, end superscript Също така, въпреки че в някои случаи може да се стигне до стабилни климакси на съобществата, това може да не е обичайният случай в много среди. Екосистемите може да преживяват чести разрушения, които да пречат на съобществото да достига до състояние на равновесие - или да го изваждат бързо от това състояние, ако успее да го достигне.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.