If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Инвазивен вид

Каква е причината даден вид да се счита за инвазивен. Как инвазивните видове могат да увредят екологичните съобщества.

Основни идеи

  • Инвазивни видове са видове, които са внесени в райони извън тяхната родна област и може да причинят - или са причинили - вреда в техния нов район.1
  • Инвазивните видове може да надделеят над местните видове за ресурси или местообитание, променяйки структурата на съобществото и потенциално довеждайки до изчезване на видове.
  • Азиатският шаран илюстрира потенциалното въздействие на инвазивните видове. Внесен в САЩ от хората, този вид риба е колонизирал водните пътища и застрашава местните рибни популации и рибарници в Големите Езера.

Въведение

Обърни внимание на снимката по-долу. Просто поредната хубава утринна разходка в хълмовете на Тенеси! Но почакай... тези дървета..., те са покрити с нещо. Погледни по-отблизо и ще видиш, че почти целият пейзаж е покрит с дебело, зелено одеяло. Това одеяло е съставено от инвазивното растение, наречено кудзу.
Изображение: Kudzu by Katie Ashdown, CC BY 2.0
Кудзу е драматичен пример на това какво може да се случи, когато даден вид се внесе в една нова екосистема, където за него има изобилни ресурси и малко хищници. Растението кудзу е внесено в Съединените щати от Азия в края на 1800-те като декоративно растение и било засадено масово в Юга в началото на 1900-те, за да намали ерозията на почвата. Това, което хората, които засадили тази линаа, не знаели, етова, че тя бързо ще превземе ландшафта, нараствайки с цял фут на ден и увивайки земя, храсти, дървета и дори къщи и стари автомобили в задушаващ пръстен от лиани. 2
Инвазивни видове като кудзу са жив — и страшен! - пример за това как екологични промени, включително и тези, причинени от хора, може да променят общности и екосистеми. В тази статия ние ще разгледаме по-подробно какво е инвазивен вид и как инвазивните видове може да нарушат екосистеми - често намалявайки числеността на местните видове и променяйки цялостната структура на съобществото.

Какво е инвазивен вид?

Инвазивен вид е вид, който е внесен в район извън неговата родна област и има потенциал да причини вреда — или вече е причинил вреда — в новото му местоположение. 1 Много инвазивни видове са намерени в Съединените щати, и няколко примера са показани в снимките по-долу. Независимо дали се наслаждаваш на горска разходка, правиш лятно пътуване с лодка, или просто ходиш по градска улица, шансовете са да срещнеш инвазивенен вид.
Изображение от Community ecology: Figure 16 by OpenStax College, Biology, CC BY 4.0; модифицирано от оригиналната работа на – отляво надясно, започвайки от горе вляво – Liz West; M. McCormick, NOAA; E. Dronkert; Dan Davison; USDA; Don DeBold

Случай на изследване: азиатски шаран

Нека да разгледаме една риба, която е безспорно кудзуто на водния свят: азиатския шаран. Откакто били внесени в Съединените щати през 1970-те, числеността на азиатските шарани отбелязва огромен скок благодарение на своя огромен апетит и бързо размножаване, и сега формират до 95 % от биомасата в някои реки в щатите Мисисипи и Илинойс. Не само това - тези риби довеждат до международно съдебно дело за достъпа до водните пътища между Съединените щати и Канада! Това е драматичен пример за това какво може да се случи, когато един инвазивен вид се установи на ново място.
Как започва тази история? Азиатският шаран — който не е единствен вид, а група от свързани видове — е внесен в Съединените щати през 1970-те години. 2, Те са внесени най-вече от рибарници и пречиствателни станции на канализацията, които използват способностите на шарана да филтрира чрез хранене, за да освободят басейните от излишен планктон. Обаче някои риби избягали. От 1980-те тези риби колонизирали водните пътища в басейна на река Мисисипи, включително реките Мисури и Илинойс.
Защото ядат много и се размножават бързо, азиатските шарани често може да изпреварят местните рибни видове, с които споделят местообитания и хранителни източници. Черният шаран яде миди и охлюви, ограничавайки тяхната наличност за местни риби и увреждайки популациите на морски организми с черупки. Друг вид азиатски шаран, сребърният шаран, се храни с планктон, ключова храна за много местни рибни видове, когато са в техните ларвовидни и малолетни стадии. 2
Въпреки че азиатският шаран може да се яде, рибата има много кости и обикновено не е желана храна в повечето части на Съединените щати. Също така, ако излезеш на риболовна екскурзия, внимавай: може да те удари азиатски шаран! Рибата, изплашена от звука на приближаващи моторни лодки, често се изтласква във въздуха и може да се приземи в лодката или директно да удари хората в нея – виж по-долу скачащ шаран.
Изображение: Asian carp by Steve Hillebrand, USFWS, CC BY 2.0
Големите езера и техните високо ценени рибарници със сьомга и езерна пъстърва също са застрашени от азиатския шаран. Тези инвазивни риби вече са колонизирали реките и каналите, които водят до езерото Мичиган, включително основния снабдяващ воден път, свързващ Големите езера с река Мисисипи.
За да се предотврати разпространението на шарана извън този канал, се използват електрически бариери срещу миграцията му. Обаче заплахата е толкова сериозна, че няколко щати и Канада завеждат съдебни дела, за да отрежат завинаги канала Чикаго от езерото Мичиган. Още не знаем дали азиатският шаран ще се окаже само досадно неудобство — както инвазивния вид мида зебра - или в крайна сметка ще унищожи най-голямото сладководно рибарство в света.
Историята на азиатския шаран показва как екологията на популациите и съобществата, управлението на рибарството и политиката може да се пресекат и как екологията може да има много реално значение за производтвото на храна за хората и икономиката на САЩ. В по-личен план тя също показва как екологията може да има значение за хора, наслаждаващи се на ден в реката..., които може да бъдат ударени от летящ шаран!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.