If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:40

Видео транскрипция

Ако разгледаме популацията на различни видове в даден хабитат, възниква въпросът: Тази популация винаги ли е изглеждала така? Винаги ли е съществувала? Съществувал ли е период, в който там е нямало живот? Отговорът, разбира се, е Да. Популациите се променят с времето и съществува начален период, когато в даден хабитат няма живот, тогава животът бавно колонизира това място, и начинът, по който изглежда животът там, ще се промени във времето, ще се промени начинът, по който изглежда популацията. Това основно понятие се нарича екологична сукцесия. Екологична сукцесия. Често се разграничават различни видове екологична сукцесия, разделя се на първичната сукцесия, която протича на територия, на която до момента не е съществувал живот, това е началото на нов хабитат, след това животът бавно го колонизира. Най-добрият пример за този процес, или един от най-добрите примери, е, когато се образува нова почва поради изригването на вулкан. Това са снимки от Хавай, където се образува нова почва с изстиването на вулканичната лава. В началото се вижда течната лава, живот няма, но тогава лавата изстива и се втвърдява, така бавно първичните организми или общо казано живите организми ще започне да колонизира и заселва тази вулканична скала. Някои от организмите не могат да бъдат видяни с просто око, това са микроорганизмите, други обаче могат да бъдат видяни, това са растения като обикновените папрати, всички те често се наричат пионерни видове. Често работата на тези видове е да облагородят околната среда за останалите организми. Те могат бавно да разчупят тези скали. Когато те умират, заедно с разпуканите скали, които също ерозират под въздействието на водата, въздуха и дъжда, започва почвообразуването и условията стават по-благоприятни за другите видове организми. А пионерните видове дори може да не са просто растения и микроорганизми. Скоро четох статия за това как хората в Хавай искат тази земя, защото е разположена на брега. Формално плажът може все още да не е сформиран, но имотът е с гледка към океана. Така хората се превръщат в някои от първичните видове, които искат да се разположата на тази земя. А такива нови земи не се образуват само от вулканична лава. Съществуват и други примери за образуването на нови хабитати. Ето тук, имаме снимки на създаването на нов хабитат, образуван от топенето на ледниците. Докато ледниците покриват скалите, на тях няма живот. Но при топенето на ледниците, виждате организми като тези мъхове, както и други пионерни видове, които започват колонизирането. С течение на времето те ще направят средата все по-подходяща за други видове. Това представлява първичната сукцесия. При вторичната сукцесия ситуацията е малко по-различна. Съществуват много различни начини за появяването на вторична сукцесия. Един от най-често цитираните примери за това е настъпването на някакво бедствие. Това тук е снимка на пожар, тук говорим за вторична сукцесия, тук е съществувала популация, но после възниква пожар и това може да заличи голяма част от популацията. После се образува място за формирането на нов живот. По този начин след пожар горите изглеждат по подобен начин, забележете, че по-късно се появяват видове, които започват колонизацията, там където много други видове са умрали или загинали по време на пожара. Понякога, след подобно бедствие, може да се появи същият вид популация, която е съществувала преди бедствието, но в други случаи, може да е съвсем различна, защото популациите не се образуват винаги по един и същи начин. Тази основна идея за изменение на популациите през даден период от време, ние наричаме екологична сукцесия. Първо имаме период без популация, после тя се появява и това се нарича първична сукцесия. После идва период на някакво бедствие, което може по различни начини да промени околната среда, то може да промени начинът, по който изглежда дадена популация. Тези процеси не винаги са така драматични, както при образуването на нова земя от вулканична лава, или горски пожари или дори топене на ледници. Това може да е предизвикано от заболяване или просто, когато се появи нов вид, които променя природата, съревнованието, хищническите отношения, разнообразието и динамиката на симбиозата в тази популация.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген