If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:56

Видео транскрипция

На пръв поглед внасянето на нови видове от страна на хората от едно място на друго би било добро за биоразнообразието. Така е – ако в градината си засадеите красиви цветя, увеличавате биоразнообразието в нея. Увеличили сте богатството на видовете там. Но това не е проста операция по събиране – много по-сложно е. Понятието „въведени видове“ е синоним на „екзотични“. Това са видове, пресени чрез дейността на човека, случайно или преднамерено, от естествения си хабитат в местообитание, в които не се срещат в естествен вид. Въведен вид е обратното на естествен вид. Той се среща в даден район в естествен вид, без човешка намеса. Редица внасяния на видове са умишлени. Правим го отдавна. Вероятно оттакто човекът разбрал, че може да вземе нещо живо и да го премести, за да му служи. От кози и прасета, до добитък и зърнени култури. Най-често пренасяме организми, които ще са ни полезни в земеделието. От много отдавна въвеждаме растения и животни на места, в които не се срещат в естествен вид. Когато говорим за въведени видове, се сещаме за случайно внесените видове при човешка дейност. Когато въведем един вид в нов район, той идва заедно с всичко, живеещо на, във и със него. Ако преместите една крава, тя ще донесе всички паразити, които обикновено се срещат при нея. Представяме си плъхове, плъзващи от корабите, при пристигането им на някой райски остров. Или змийте, дошли в Гуам с военните операции през Втората световна война. Тези животни са известни с покосяването на местните птици. Те са ясни примери, че внасянето на организми променя рязко биобразнообразието в района. Има много други неуловими начини за въвеждане, които водят до проблеми. В крайна сметка световната икономика поема 1,4 трилиона долара годишно за справяне с очевидното и не дотам очевидно въздействие от въвеждането на видове. Трудно ми бе да осъзная тази цифра. С толкова много пари може да се свършат много добри неща в света. Хората отдавна внасят нови видове и затова понятието „естествен хабитат“ е нестабилно. Дейностите, довели до пренасяне, може да са станали много преди да размерем за него. Затова понякога историята на въвеждането може да е загубена. Когато не знаем историята до момент, в който я познаваме или имаме сигурни доказателства, видовете се наричат „криптогенни“ – с неизвестен произход. Частицата „крипто“ означава „скрит“, а „генен“ – произход. Разрешаването на загадките на криптогенните видове подчертава значението на колекциите. Можем да проследим произхода само ако знаем какво е имало преди даден вид. Колекциите запазват историческата информация, а събираните днес съхраняват данни за бъдещето. Ако колекциите се поддържат постоянно, тези данни ще са полезни след стотици и хиляди години, когато околната среда ще бъде напълно различна и изменена поради въвеждането на видове. Затова можем да използваме колекции, за да получим отговори на този проблем. Не всички видове са вредни – със сигурност не и за нас. Защото умишлено въведените видове ни служат. Някои въведени видове могат да осигурят нови източници на храна или дори хабитат за ествествените видове. Естествените видове не винаги са безпомощни и потърпевши – те могат да се възползват от новите. Въведените треви и царевицата например са храна на местните видове. Определени въведени дървета могат да служат като местообитание за птиците. Някои въведени видове живеят извън радара ни – дори не знаем за тях. Но те нанасят видими вреди на екосистемата, като намаляват богатството на видовете. Някои въведени видове обаче съвсем не живеят кротко с местните. Това се дължи на „конкурентните им предимства“. Липсват естествени механизми за контрол: хищници и болести, които контролират броя им в естествените им местообитания. Някои нахлули видове са универсално пригодими. Те понасят най-различна околна среда, размножават се бързо и виреят добре в нея. Това им дава възможност успешно да се конкурират и да превземат естествените видове. Видовете, които превземат дадена околна среда за сметка на естествените видове, са „инвазивни“. Всички инвазивни видове са въведени, но не всички въведени такива са инвазивни. Ето някои последици за хората, както и за богатството на видовете. През 1992 г. в Черно море е открит въведеният вид
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген