If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Енергиен поток и първична производителност

Научи за първичната производителност, (не)ефикасността на енергийния трансфер между трофичните нива и как да разчиташ екологични пирамиди.

Ключови точки:

 • Първичните продуценти (обикновено растения и други фотосинтезиращи) въвеждат енергията в хранителните мрежи.
 • Производителност е скоростта, с която енергия се добавя към телата на група организми (първични продуценти) под формата на биомаса.
 • Брутната производителност е общата скорост на улавяне на енергия. Нетната производителност е по-ниска, включваща само енергията, използвана от организми при дишане/метаболизъм.
 • Енергийният трансфер между трофичните нива е неефективен. Само 10% от нетната производителност на едно ниво завършва като нетна производителност на следващото ниво.
 • Екологичните пирамиди са визуални представяния на енергийния поток, натрупването на биомаса и броя на индивидите в различните трофични нива.

Въведение

Някога било ли ти е чудно какво би се случило, ако всички растения на Земята изчезнат (заедно с другите фотосинтезиращи организми като водораслите и бактериите)?
Е, нашата красива планета определено би изглеждала безплодна и тъжна. Ние също бихме загубили нашия основен източник на кислород (това важно нещо, което дишаме и на което разчитаме за метаболизма си). Въглеродният диоксид вече няма да бъде почистван от въздуха, и тъй като той улавя топлина, Земята може да се затопли бързо. И, може би най-проблематично, почти всяко живо същество на Земята в крайна сметка ще остане без храна и ще умре.
Защо това е така? В почти всички екосистеми фотосинтезиращите организми са единствения "портал" за енергия, която да тече в хранителни мрежи (мрежи от организми, които изяждат един друг). Ако фотосинтезиращите организми се премахнат, потокът на енергия ще бъде отрязан и другите организми ще останат без храна. По този начин фотосинтезиращите организми поставят основата на всяка получаваща светлина екосистема.

Продуцентите са енергийният портал

Растения, водорасли и фотосинтезиращи бактерии действат като продуценти. Продуцентите са автотрофни, или "самостоятелно хранещи се" организми, които синтезират свои собствени органични молекули от въглероден диоксид. Фотоавтотрофните организми като растенията използват светлинната енергия, за да изграждат захари от въглероден диоксид. Енергията се съхранява в химическите връзки на молекулите, които се използват като храна и строителен материал от растението.
Енергията, натрупана в органичните молекули, може да бъде прехвърлена на други организми в екосистемата, когато тези организми ядат растения (или ядат други организми, които преди това са яли растения). По този начин всички консументи, или хетеротрофи ("хранещи-се-с други" организми) в екосистемата, включително тревопасни животни, хищници и организми, които предизвикват гниене, разчитат на продуцентите в екосистемата за енергия.
Ако растенията или другите продуценти в една екосистема се премахнат, няма да има никакъв начин енергията да влезе в хранителната мрежа и екологичната общност ще се срути. Причината е, че енергията не се рециклира: вместо това тя се разсейва като топлина, докато преминава през екосистемата, и трябва непрекъснато да се попълва отново.
Изображение, базирано на подобно изображение от Дж. А. Нилсън1.
Тъй като продуцентите поддържат всички други организми в една екосистема, изобилието на продуценти, биомасата (сухо тегло) и скоростта на улавяне на енергия са ключови за разбирането на това как енергията се движи през екосистемата и какви видове и броеве други организми тя може да поддържа.

Първична продуктивност

В екологията продуктивност е скоростта, с която енергията се прибавя към телата на организмите във формата на биомаса. Биомаса е просто количеството материя, която се натрупва в телата на една група от организми. Производителността може да се определи за всяко трофично ниво или друга група, и може да заеме единици на енергия, или биомаса. Има два основни типа на производителност: брутна и нетна.
За да илюстрираме разликата, нека разгледаме първичната производителност (производителността на първичните производители на една екосистема).
 • Брутна първична производителност, или БПП, е скоростта, с която слънчевата енергия се улавя в захарни молекули по време на фотосинтезата (енергия уловена на единица площ за единица време). Продуценти като растенията използват част от тази енергия за метаболизъм/клетъчно дишане и част от нея за растеж (изграждане на тъкани).
 • Нетна първична производителност, или НПП, е брутната първична производителност минус разхода на енергия за метаболизъм и поддръжка. С други думи това е скоростта, с която енергията се натрупва като биомаса от растения или други първични продуценти и става достъпна за консументите в екосистемата.
Растенията обикновено улавят и преобразуват около 1,3 - 1,6  % от слънчевата енергия, която достига до земната повърхност, и употребяват около една четвърт от уловената енергия за метаболизъм и поддръжка. Така че около 1  % от слънчевата енергия, която достига до земната повърхност (за единица площ и време), завършва като нетна първична производителност.
Нетната първична производителност варира между екосистемите и зависи от много фактори. Тези включват входяща слънчева енергия, нива на температура и влажност, нива на въглероден диоксид, наличие на хранителни вещества и взаимодействия в общността (например паша от тревопасни животни) 2. Тези фактори влияят на това колко фотосинтезиращи организми присъстват, за да улавят светлинна енергия, и колко ефективно те могат да изпълняват своята роля.
В сухоземните екосистеми първичната производителност варира от около 2000 гр/м2 във високопродуктивни тропически гори и солени блата до по-малко от 100 гр/м2 в някои пустини. Можеш да видиш как нетната първична производителност се променя за по-кратки срокове в динамичната карта по-долу, която показва сезонни и от година до година изменения в нетната първична производителност на сухоземни екосистеми по целия свят.
Източник: "Net primary productivity," от NASA, public domain.

Как се движи енергията между трофичните нива?

Енергията може да премине от едно трофично ниво към следващото, когато органични молекули от тялото на един организъм се изяждат от друг организъм. Обаче пренасянето на енергия между трофичните нива обикновено не е твърде ефективно.
Колко неефективно? Средно само около 10  % от енергията, натрупана като биомаса в едно трофично ниво (например първични продуценти) успява да се натрупа като биомаса в следващото трофично ниво (например първични консументи). Казано по друг начин, нетната производителност обикновено спада с коефициент десет припреминаване от едно трофично ниво към следващото.
Например в една водна екосистема в Силвър Спрингс, Флорида, нетните производителности (проценти на съхраняване на енергия като биомаса) за трофични нива бяха3:
 • Първични продуценти, например растения и водорасли: 7618 ккал/м2
 • Първични консументи, например охлюви и ларви на насекоми: 1103 ккал/м2
 • Вторични консументи, например риби и големи насекоми: 111 ккал/м2
 • Третични консументи, например големи риби и змии: 5 ккал/м2
Ефективността на пренасянето варира между различните нива и не е точно 10 %, но можем да видим, че отговаря на условията, като извършим няколко изчисления. Например ефективността на пренасяне между първични продуценти и първични консументи е:
Ефективност на пренасяне= 1103ккал/м27618ккал/м2100
Ефективност на пренасяне=14,5 
Продуценти (растения) и консументи (риби) в Silver Springs. Изображение на: "Glass Bottom Boat ride, Silver Springs Florida," by Katie Yaeger Rotramel, CC BY-NC-SA 2.0.
Защо енергийният трансфер е неефективен? Има няколко причини. Едната от тях е, че не всички организми на по-ниско трофично ниво се изяждат от тези на по-високо трофично ниво. Друга от тях е, че някои молекули в телата на организмите, които наистина се изяждат, не са лесно усвоими от хищниците и се губят в изпражненията на хищниците. Мъртвите организми и изпражненията стават вечеря за организмите, които предизвикват гниене. И накрая, някои от богатите на енергия молекули, които наистина се усвояват от хищниците, се използват за клетъчно дишане (вместо да се натрупват като биомаса) 4,5.
Искаш ли да видиш някои конкретни стойности зад тези понятия? Щракни върху изскачащия прозорец, за да видиш точно къде отива енергията, докато се движи през екосистемата на Силвър Спрингс:

Екологични пирамиди

Можем да погледнем числата и да направим изчисления, за да видим как енергията тече през една екосистема. Но няма ли да е хубаво да има една диаграма, която показва тази информация по лесен за разбиране начин?
Екологичните пирамиди предоставят интуитивна, визуална илюстрация на сравнението на трофичните нива в една екосистема по интересна за нас характеристика (като енергиен поток, биомаса или брой организми). Нека да разгледаме тези три вида пирамиди и да видим как те отразяват структурата и функцията на екосистемите.

Енергийни пирамиди

Енергийните пирамиди представят енергийния поток през трофичните нива. Например пирамидата по-долу показва брутната производителност за всяко трофично ниво в екосистемата на Силвър Спрингс. Една енергийна пирамида обикновено показва проценти на енергийния поток през трофичните нива, а не абсолютни количества на натрупана енергия. В нея може да се използват единици за енергия като ккал/м2 или единици за биомаса като г/м2.
Изображение от "Energy flow: Figure 3," by OpenStax College, Biology CC BY 4.0.
Енергийните пирамиди са винаги в изправено положение, тоест по-тесни на всяко следващо ниво (освен когато организми влизат в екосистемата от другаде). Тази тенденция отразява законите на термодинамиката, които ни казват, че не може да бъде създадена нова енергия, и че част от енергията трябва да се преобразува в неполезна форма (топлина) при всеки трансфер.

Пирамиди за биомаса

Друг начин за визуализиране на структурата на екосистемата е с пирамиди за биомаса. Тези пирамиди представят количеството енергия, която се натрупва в жива тъкан на различните трофични нива. (За разлика от енергийните пирамиди, пирамидите за биомаса показват колко биомаса присъства в едно ниво, а не скоростта, с която се добавя.)
По-долу вляво можем да видим пирамида на биомасата за екосистемата на Силвър Спрингс. Тази пирамида, както много пирамиди на биомаса, е изправена. Обаче пирамидата на биомаса, показана вдясно – от морската екосистема в Ламанша – е с главата надолу (обърната).
Изображение от "Energy flow: Figure 3," by OpenStax College, Biology CC BY 4.0.
Обърнатата пирамида е възможна поради високата скорост на промяна на фитопланктона. Те бързо биват изяждани от първичните консументи (зоопланктон), така че тяхната биомаса във всяка точка от времето е малка. Обаче те се възпроизвеждат толкова бързо, че въпреки тяхната ниска биомаса, в стабилно състояние те имат висока първична производителност, която може да поддържа голям брой зоопланктон.

Пирамиди за численост

Пирамидите за численост показват колко индивидуални организма има във всяко трофично ниво. Те може да бъдат изправени, обърнати или неправилни в зависимост от екосистемата.
Както е показано във фигурата по-долу, едно типично пасище през лятото притежава база от многобройни растения, и броят на организмите намалява при по-високи трофични нива. За разлика от това в гора в умерен климат през лятото основата на пирамидата се състои от няколко растения (предимно дървета), които са значително превъзхождани числено от първичните консументи (предимно насекоми). Тъй като отделните дървета са големи, те може да поддържат другите трофични нива въпреки малката си численост.
Изображение от "Energy flow: Figure 3," by OpenStax College, Biology CC BY 4.0.

Резюме

Първичните продуценти, които обикновено са растения и други фотосинтезиращи организми, са порталът, през който енергията влиза в хранителните мрежи.
Производителността е скоростта, с която се добавя енергия към телата на група от организми като първичните продуценти, под формата на биомаса. Брутната производителност е общата скорост на улавяне на енергия. Нетната производителност е по-малка от нея: тя е брутната производителност, от която е извадена енергията, която се използва от организмите за дишане/метаболизъм, така че тя отразява количеството енергия, натрупана като биомаса.
Трансферът на енергия между трофичните нива не е много ефективен. Само 10% от нетната производителност на едно ниво завършва като нетна производителност на следващото ниво. Екологичните пирамиди са визуални представяния на енергийния поток, натрупването на биомаса и броя на индивидите в различните трофични нива.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.