If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:33

Видео транскрипция

Нека да преговорим. Индивидите от даден биологичен вид, които обитават една и съща територия, се наричат популация. Популация. Всички организми в тази популация са от един и същи биологичен вид. Може да има други индивиди от този биологичен вид, които не се намират в същата тази територия и те няма да са част от тази популация. На една територия обикновено няма само един биологичен вид. Можем да наречем тази популация „Първа“. Може да имаме и други популации на друг биологичен вид. Тук имаме още един биологичен вид. Като съберем всички на същата територия, можем да наречем тази популация „Втора.“ Ако вземем -- разбира се, може да имаме много други популации там -- ако вземем всички популации на дадена територия, а има гъвкавост при определянето на тази територия или на този район и ако вземем всички популации заедно, всъщност вземаме всички живи организми на определена територия и можем да наречем това общност. Общност от популации. Общността се състои само от жива природа - биотичните фактори. Нека да го запиша. Биотичните фактори се отнасят до живата природа на дадена територия. Но ние мислим не само за живата, а и за неживата природа на тази територия. Ще напиша абиотичен. Нека да е с друг цвят. Нека вземем абиотичните фактори или абиотичната околна среда. Отново говорим за същата територия и има гъвкавост при определянето на тази територия. Събираме всичко това и получаваме екосистема. Екосистемата, която може да е на много малка територия или на много голяма, е съставена от живата природа - биотичните фактори и от неживата природа - абиотичните фактори. В това видео ще размишляваме върху видовете екосистеми, които могат да съществуват. Помисли върху това и помисли как различните фактори си взаимодействат. Помисли как се запазва материята в екосистемата, където материята преминава от една форма в друга. Има и поток на енегрия. Енергията навлиза в екосистемата под формата на светлина и преминава от един организъм в друг, като понякога процесът включва и неживата природа и накрая се преобразува в топлина. Както вече споменахме, има голямо разнообразие от екосистеми. Това е снимка на приливен басейн в Халф Мун Бей, недалеч от мястото, където живея. Всъщност съм ходил до приливните басейни в Халф Мун Бей. Можеш да разгледаш един определен приливен басейн заедно с абиотичните фактори - водата, скалите там, както и биотичните фактори - морската звезда, актиниите и другата жива природа. Всички тях можем да наречем екосистема. Дори можем да кажем, че целият плаж е екосистема. Дори и цялата територия е екосистема. Зависи от това в какви граници разглеждаме понятието, границите могат да са както тесни, така и широки. Тази тропическа гора тук е тропическата гора на Амазония. Можеш да приемеш цялата тропическа гора като една екосистема или може би искаш да изследваш какво се случва точно в онази територия там. Можеш да приемеш и това за екосистема. Можеш да помислиш какво се случва в самата река като екосистема или в една част на тази река. Говорим за екосистеми, които са на сушата или във водата, а това е един от начините за класификация на екосистемите. Може да има екосистема на сушата. Може да има над, близо до или във водата. Нарича се водна екосистема. Във водната екосистема може да има други -- -- има и солена или частично солена вода, тогава се нарича морска екосистема -- има и главната морска екосистема. Говорим за океаните и водните басейни. Има и сладководни екосистеми. Например по горното поречие на река Амазонка има сладка вода. Можем да кажем сладка вода, несолена. Въпреки че реките изглеждат големи, а около нас има много сладка вода и очевидно се нуждаем от сладка вода, за да живеем, повечето водни екосистеми са морски и не включват сладка вода. Сладката вода е много малък дял. Това са няколко примера само. Можеш да разгледаш дори тялото си като цяла екосистема. Можеш да разгледаш отделни части от тялото си като екосистема. Можеш да разгледаш -- -- можеш да разгледаш само част от... Ако това тук е ръката ми, можеш да вземеш едно квадратче и да го разгледаш като екосистема. Можеш да помислиш за различните бактерии, които има там, и за другите микроорганизми и как те си взаимодействат с неживата природа, с въздуха. Как си взаимодействат с мазнината по кожата ти, с мъртвите клетки и с живите клетки, и с теб самия. Щом сме се спрели на това как можем да класифицираме екосистемите, трябва да отбележим, че сухоземните екосистеми се делят на много категории. Ето тук са изобразени основните видове сухоземни екосистеми на нашата планета, както и къде се намират. Различните видове сухоземни екосистеми се наричат биоми. Биоми. Както виждаш от тази диаграма, тропическите гори са тук. Това е амазонската тропическата гора. Има я и в Африка. И в Югоизточна Азия. Можеш да я видиш в Централна и дори в Южна или Северна Америка. Бореалните гори можеш да откриеш на по-северни ширини. Савана, пустиня, тундра, чапарал, полярен лед, умерени иглолистни гори, тревисти съобщества - всички те ни помагат да си представим видовете екосистеми или екосистемите, които бихме открили в онези територии. Това зависи обикновено от температурата, влажността, климата. Всъщност климатът и теренът, и видовете минерали, които има там, са добър индикатор за това какъв би бил животът там. И въпреки това има много различия. Например пустинята Сонора, която се намира в югозападната част на САЩ и в северозападната част на Мексико. Това е пустиня, има пустини по целия свят, но те няма да са... Може и да си приличат по много признаци, но нямат еднакъв климат или еднакви абиотични фактори или еднакви биотични фактори. Сега например ще ти покажа снимки на пустинята Сонора и на пустинята Блек Рок, която се намира на остров Боа Виста. Боа Виста е ето там. Не се вижда. Това е малък остров до бреговете на Африка. Както виждаме в тези диаграми или тези снимки - не е нужно да си специалист, за да го видиш - да, и двете са пустини. И двете изглеждат сухи. Няма много вода, но са и доста различни. Изглежда, че в пустинята Сонора има повече живот, отколкото в пустинята Блек Рок. Името на пустинята Блек Рок е много точно, защото на пръв поглед изглежда, че има само камъни. Биомите са доста специфичен, подробен начин за класифициране на сухоземни екосистеми Но дори и един и същи биом може да бъде -- два фактора, които са определящи за един и същ биом -- могат да бъдат много различни.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген