Основно съдържание
Структура на АТФ, хидролиза на АТФ до АДФ и реакция на свързване.